Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

Foto: Niclas Albinsson/Folio.

Ny djurskyddslag

Den nya lagen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd samt att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Lagen gäller alla djur som hålls av människan och med vissa undantag viltlevande försöksdjur. Den nya lagen och ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Illustration: Regeringskansliet

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2017/2018

Informationsmaterialet innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2017/2018.

Illustration: Regeringskansliet

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson har tagit emot en promemoria med förslag på hur 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv ska genomföras i svensk rätt. Den svenska regleringen av skjutvapen och ammunition håller en hög skyddsnivå och uppfyller i många avseenden de krav som ställs i ändringsdirektivet. Men vissa ändringar i vapenlagstiftningen, krigsmateriellagstiftningen och i lagen om brandfarliga och explosiva varor, behöver också genomföras.

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Svenskt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Den 1 januari 2018 tar Sverige över ordförandeskapet i rådet. Med start den 1 januari 2018 har Sverige också samordningsansvaret för det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet inom N5 och NB8. Sedan tidigare har Sverige också ordförandeskap i Barentsrådet och Östersjöstaternas råd.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök