Resultat av avgränsningen

17 publikationer har kategoriseringen:

 • 2000
 • Arbete
Visar 1 – 17 av 17 träffar
 1. Individuellt kompetenssparande, IKS med start år 2002
  Arbetsmarknadsdepartementet, Betänkande angående Individuellt kompetenssparande, IKS, Statens offentliga utredningar (SOU) SOU 2000:119
  december 2000
 2. Aktuella trender inom kompetensutvecklingsområdet
  Näringsdepartementet, Rapport skriven på uppdrag av utredningen om individuell kompetensutveckling, Statens offentliga utredningar (SOU) SOU 2000:115
  december 2000
 3. Företagens syn på individuella kompetenskonton
  Arbetsmarknadsdepartementet, Rapport utarbetat på uppdrag av utredningen om individuellt kompetenssparande, Statens offentliga utredningar (SOU) SOU 2000:107
  oktober 2000
 4. Anställningsformen överenskommen visstidsanställning
  Arbetsmarknadsdepartementet, Skrivelse Skr. 1999/2000:146
  7 september 2000
 5. En rättvisare och tydligare arbetslöshetsförsäkring
  Näringsdepartementet, Proposition Prop. 1999/2000:139
  21 juni 2000
 6. Undantag från turordningen
  Arbetsmarknadsdepartementet, Proposition prop. 1999/2000:144
  25 maj 2000
 7. Lag om ändring i arbetsmiljölagen m.m.
  Arbetsmarknadsdepartementet, Proposition prop. 1999/2000:141
  25 maj 2000
 8. Individuellt kompetenssparande, IKS, en stimulans för det livslånga lärandet
  Arbetsmarknadsdepartementet, Delbetänkande från utredningen om individuellt kompetenssparande, Statens offentliga utredningar (SOU) SOU 2000:51
  maj 2000
 9. Statligt stöd till kvinnoorganisationer och jämställdhetsarbete
  Kulturdepartementet, Betänkande av Utredningen Översyn av bidrag till kvinnoorganisationer, Statens offentliga utredningar (SOU) SOU 2000:18
  31 mars 2000
 10. Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt
  Arbetsmarknadsdepartementet, Proposition prop. 1999/2000:98
  28 mars 2000
 11. Ett föränderligt arbetsliv på gott och ont - Utvecklingen av den stressrelaterade ohälsan
  Arbetsmarknadsdepartementet, Departementsserien (Ds) Ds 2000:54
  2000
 12. Kompetensparadox? Rapport om hinder och möjligheter att tillvarata kompetensen på arbetsmarknaden
  Arbetsmarknadsdepartementet, Departementsserien (Ds) Ds 2000:49
  2000
 13. En effektivare arbetsmarknadsutbildning
  Arbetsmarknadsdepartementet, Departementsserien (Ds) Ds 2000:38
  2000
 14. Kortare arbetstid - för och emot
  Arbetsmarknadsdepartementet, Departementsserien (Ds) Ds 2000:22
  2000
 15. Undantag från turordningen
  Arbetsmarknadsdepartementet, Departementsserien (Ds) Ds 2000:6
  2000
 16. Alla är lika olika - mångfald i arbetslivet
  Arbetsmarknadsdepartementet, Departementsserien (Ds) Ds 2000:69
  2000
 17. Remissammanställning av betänkandet "En översyn av jämställdhetslagen" SOU 1999:91
  Socialdepartementet, Departementsserien (Ds) Ds 2000:8
  2000

Hjälp

För att kunna ta del av publikationerna måste du ha gratisprogrammet Adobe Reader installerat.