Från och med
 -
Till och med
Visar 41-50 av de 318 senaste notiserna

Regeringen godkänner tunnelbaneavtal

I anslutning till regeringsbeslutet om nationell transportplan 2014-2025 beslutade regeringen att godkänna avtalen om finansiering av utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholm.

- Fler bostäder och bättre transporter är en förutsättning för ökad tillväxt och en effektiv arbetsmarknad. Därför är överenskommelsen oerhört viktig för Stockholmsregionen och därmed för hela landet, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

522 miljarder till infrastruktur för jobb och tillväxt i hela landet 2014-2025

Regeringen har nu fastställt den nationella transportplanen för 2014-2025. Därmed genomförs en historisk satsning på infrastrukturen som ska säkra arbetspendlingen och företagens behov av fungerande godsstråk.

Totalt satsas 522 miljarder kronor under perioden 2014-2025. Det är en ökning med 20 procent från föregående planperiod. Av de 522 miljarderna går 241 miljarder kronor till drift och underhåll, varav 155 miljarder kronor till väg och 86 miljarder kronor till järnväg. 281 miljarder kronor satsas för att utveckla infrastrukturen.

Regeringen påbörjar dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle

Regeringen kommer att satsa 3,85 miljarder kronor för att minska restiderna på Ostkustbanan från Sundsvall och söderut. En första dubbelspårsutbyggnad mellan Sundsvall och Gävle inleds med sträckan Sundsvall-Dingersjö, vilket ger en förkortad restid och ökad kapacitet både regionalt och för fjärrtrafiken. För denna sträckning avsätts 1 miljard kronor fram till 2025.

Regeringen presenterar 300 miljoner för ökad punktlighet Uppsala-Stockholm

Regeringen ger idag besked om att avsätta ytterligare 300 miljoner för att öka punktligheten och minska störningarna på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm. Därtill påbörjas en etapp med utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan med sträckan Sundsvall-Dingersjö.

Regeringen presenterar satsning på Gävle hamn och dubbelspår norr om Gävle

Regeringen ger idag besked om att direktansluta Gävle hamn till Ostkustbanan och Bergslagsbanan. Regeringen bedömer att detta är en mycket viktig investering för näringslivet i Gävle. Regeringen avsätter totalt 231 miljoner av de 299 miljonerna åtgärden beräknas kosta. Övriga finansiärer är Gävle Hamn AB och Gävle kommun.

Regeringen bidrar till flygplats i Sälen

I den nationella transportplanen 2014-2025 kommer regeringen att skjuta till 250 miljoner kronor i ett statligt investeringsstöd till landningsbanan i Sälen. Pengarna finns tillgängliga från 2014 men kommer att kunna betalas ut först när projektet dragit igång.

- Det här betyder mycket för det lokala näringslivet och jobben i regionen. Därför vill vi från regeringens sida bidra och stötta planerna för en flygplats i Sälen, säger näringsminister Annie Lööf.

Stärkt konkurrenskraft för svensk sjöfart

Regeringen utvidgar nu sjöfartsstödet till att även omfatta flera olika typer av fartyg. Detta gör regeringen genom en förordningsändring som preliminärt kommer att träda i kraft den 1 juni 2014. Syftet är att jämna ut konkurrensnackdelar för svenskregistrerade fartyg och förhindra utflaggning.

Trafiksäker användning av mobiltelefon

Transportstyrelsen har med anledning av ett regeringsuppdrag redovisat åtgärder för att stödja en trafiksäker användning av mobiltelefon och kommunikationsutrustning under färd.

- Det här är en bra början på ett långsiktigt arbete för säkrare förare, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Beslut om lagändring som gör det enklare att följa upp trafiksäkerhetsbrott inom EU

Regeringen har i dag beslutat att utfärda en lagändring gällande internationellt polisiärt samarbete för att göra det lättare för myndigheter inom EU att följa upp trafiksäkerhetsrelaterade brott.

Regeringen föreslår tuffare regler mot fordonsrelaterade skulder

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny lag om rätt att ta ett fordon i anspråk för betalning av fordringar på vissa skatter och avgifter. Syftet är att minska fordonsrelaterade skulder till det allmänna och att minska möjligheten att använda så kallade fordonsmålvakter.