Från och med
 -
Till och med
Visar 41-50 av de 322 senaste notiserna

Bättre underlag för att förhindra olyckor

Som en del av regeringens fokus på trafiksäkerhet och satsning på att stärka viktiga delar i ett förebyggande och lärande arbetssätt tillsattes den 13 juni 2013 en utredning för att se över regleringen av undersökningar av olyckor inom transportområdet. Regeringens utredare Johan Franson har nu överlämnat delbetänkandet Olycksregister och djupstudier på transportområdet, SOU 2014:24, till Näringsdepartementet.

Historisk satsning på infrastruktur

Regeringens främsta mål är full sysselsättning. Därför genomför regeringen åtgärder som stödjer tillväxten, varaktigt ökar sysselsättningen samt företagens konkurrenskraft. Nu genomförs en historisk infrastruktursatsning för att skapa ett effektivt och pålitligt transportsystem som säkrar arbetspendlingen och företagens behov av fungerande godsstråk.

Regionala möten om maritima strategin

Regeringen vill i arbetet med den maritima strategin verka för att nya marknader kan identifieras, men också se till att förutsättningar för företagande och entreprenörskap kan förbättras. För att ta del av tankar och idéer runt om i landet kommer ett antal regionala möten att hållas. Idag hålls ett möte i Göteborg samt ett i Uddevalla, där statssekreterare Ingela Bendrot medverkar. Inom kort kommer möten att hållas också i Västerås, Malmö, Simrishamn, Ronneby och Umeå.

Branschträffar viktiga för arbetet med transport- och infrastrukturfrågor

Näringsdepartementets transportenhet arrangerar med jämna mellanrum större och mindre branschträffar med representanter för de olika trafikslagen. Mötesdeltagarna kan komma från branschföreningar, enskilda företag, myndigheter och universitet. Träffarna ger tillfälle till såväl erfarenhetsutbyte som kunskapsöverföring och det finns även utrymme för strategiska diskussioner mellan departementet och branschen. Nedan kan du läsa om två träffar från hösten 2013.

Regeringen godkänner tunnelbaneavtal

I anslutning till regeringsbeslutet om nationell transportplan 2014-2025 beslutade regeringen att godkänna avtalen om finansiering av utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholm.

- Fler bostäder och bättre transporter är en förutsättning för ökad tillväxt och en effektiv arbetsmarknad. Därför är överenskommelsen oerhört viktig för Stockholmsregionen och därmed för hela landet, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

522 miljarder till infrastruktur för jobb och tillväxt i hela landet 2014-2025

Regeringen har nu fastställt den nationella transportplanen för 2014-2025. Därmed genomförs en historisk satsning på infrastrukturen som ska säkra arbetspendlingen och företagens behov av fungerande godsstråk.

Totalt satsas 522 miljarder kronor under perioden 2014-2025. Det är en ökning med 20 procent från föregående planperiod. Av de 522 miljarderna går 241 miljarder kronor till drift och underhåll, varav 155 miljarder kronor till väg och 86 miljarder kronor till järnväg. 281 miljarder kronor satsas för att utveckla infrastrukturen.

Regeringen påbörjar dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle

Regeringen kommer att satsa 3,85 miljarder kronor för att minska restiderna på Ostkustbanan från Sundsvall och söderut. En första dubbelspårsutbyggnad mellan Sundsvall och Gävle inleds med sträckan Sundsvall-Dingersjö, vilket ger en förkortad restid och ökad kapacitet både regionalt och för fjärrtrafiken. För denna sträckning avsätts 1 miljard kronor fram till 2025.

Regeringen presenterar 300 miljoner för ökad punktlighet Uppsala-Stockholm

Regeringen ger idag besked om att avsätta ytterligare 300 miljoner för att öka punktligheten och minska störningarna på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm. Därtill påbörjas en etapp med utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan med sträckan Sundsvall-Dingersjö.

Regeringen presenterar satsning på Gävle hamn och dubbelspår norr om Gävle

Regeringen ger idag besked om att direktansluta Gävle hamn till Ostkustbanan och Bergslagsbanan. Regeringen bedömer att detta är en mycket viktig investering för näringslivet i Gävle. Regeringen avsätter totalt 231 miljoner av de 299 miljonerna åtgärden beräknas kosta. Övriga finansiärer är Gävle Hamn AB och Gävle kommun.

Regeringen bidrar till flygplats i Sälen

I den nationella transportplanen 2014-2025 kommer regeringen att skjuta till 250 miljoner kronor i ett statligt investeringsstöd till landningsbanan i Sälen. Pengarna finns tillgängliga från 2014 men kommer att kunna betalas ut först när projektet dragit igång.

- Det här betyder mycket för det lokala näringslivet och jobben i regionen. Därför vill vi från regeringens sida bidra och stötta planerna för en flygplats i Sälen, säger näringsminister Annie Lööf.