Från och med
 -
Till och med
Visar 41-50 av de 219 senaste notiserna
Joakim Palmkvist, VD Swebus och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd

Infrastrukturministern på bussbesök

Torsdagen den 4 april besökte infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd företaget Swebus Express i Solna. Syftet med besöket var att lyssna på hur vardagen fungerar i ett stort bussföretag och att bättre förstå hur konkurrensen och kvaliteten kan öka i kollektivtrafiken.

- Att se till resenärens behov är en viktig utgångspunkt. På mitt besök hos Nobina/Swebus Express blev det också tydligt. Att alltid vara tillgänglig och anpassa sig vartefter behov är en utmaning, men viktig, sa Catharina Elmsäter-Svärd under besöket.

Elfenbenskustens transportminister Gaoussou Toure och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Elfenbenskustens transportminister träffade Elmsäter-Svärd

Elfenbenskustens transportminister Gaoussou Toure besökte för första gången Sverige den 21 mars. Under sitt besök träffade han infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

- Det är alltid roligt när länder som söker utveckling och tillväxt vill lära sig av Sverige. Vi har både kunskap och erfarenhet att dela med oss av, även på affärsmässiga villkor. Många av våra företag har förmått att ständigt utveckla sig och ligger i framkant inom infrastruktur och trafiksäkerhet, sa infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Nytt nyhetsbrev om transporter och infrastruktur

Nyhetsbrevet för mars innehåller bland annat följande rubriker:
- Våren kommer snart!
- Regeringens handlingsplan för svensk sjöfartsnäring är här
- Stärkt skydd för svenska fartyg
- Ansökningstiden förlängs för förarbevis för terrängskoter och moped klass I
- Du följer väl Transportbloggen?

Ministern på dopceremoni för världens första bunkerfartyg för LNG

Onsdagen den 20 mars döptes världens första bunkerfartyg för LNG (flytande naturgas) i Stockholm och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd var på plats.

- Våren 2012 beslutade regeringen att stödja det som då var en TEN-T ansökan om ett LNG bunkerfartyg. Ett år senare är fartyget döpt och kan bli ytterligare en komponent för en konkurrenskraftig sjöfart med kvalitet, säkerhet och en tydlig miljöprofil, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd

LNG-bunkerfartyget Seagas kommer dagligen att leverera mellan 60-70 ton LNG till Viking Lines nya kryssningsfartyg M/S Viking Grace. Bunkringsprocessen tar knappt en timme och sker från fartyg till fartyg via ett helt nytt sätt att bunkra drivmedel.

Christer Schoug, VD för Sveriges Redarförening och statssekreterare Ingela Bendrot. Foto: Rolf P Nilsson.

Stärkt konkurrenskraft för sjöfart i fokus

Statssekreterare Ingela Bendrot deltog i Svenska Redarföreningens möte om sjöfartens möjligheter och utmaningar onsdagen den 13 mars.

- Sjöfarten är en mycket betydelsefull del av vår infrastruktur, men också en viktig näringsgren. För att stärka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft har regeringen presenterat ett 20-tal åtgärder som ska vidtas under de närmaste åren, sa Ingela Bendrot under mötet.

Foto: Louise Andersson, Näringsdepartementet

Örebro lyfter cykelfrågorna

Under två dagar står cykelfrågorna i fokus i Örebro. Infrastrukturministern var på plats i dag, onsdag 13 mars, och gav regeringens syn på cykeln i transportpolitiken och debatterade med företrädare för cyklisterna och politiker från Malmö och Eskilstuna.
- Med cykeln tar vi bort en del av trängselproblematiken, lyfter folkhälsan och tar ett miljöansvar. Det är också viktigt att lyfta förhållningssättet oss trafikanter emellan och den enskildes ansvar, sa Catharina Elmsäter-Svärd.

Diskussion om bättre sammanlänkade järnvägar i EU

EU:s transportministrar höll vid rådsmötet i Bryssel den 11 mars en första diskussion om den tekniska delen av förslaget att öppna marknaderna för persontrafik på järnväg inom EU. Förslaget går under namnet fjärde järnvägspaketet. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd fick förhinder att delta på mötet varför ambassadör Jan Olsson representerade Sverige.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Maria Åkerlund, Transportstyrelsen

Uppdrag om regelefterlevnad på väg överlämnat

I dag tog infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd emot det regeringsuppdrag som Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen fick i mars 2012. Uppdraget bestod bland annat i att ta fram en ordning för återkommande uppföljning och analys av regelefterlevnaden på väg.

Återkommande tillståndsmätningar, ett utökat riskvärderingssystem och en gemensam strategi för tillsyn och kontroll av yrkestrafiken. Det är några av de slutsatser som Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen kommer fram till i slutredovisningen.

Infrastrukturen i Uppsala under lupp

I dag besökte infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Uppsala. Här deltog hon vid ett seminarium om infrastrukturfrågor i Uppsala län. I Uppsala har problemen på järnvägen varit påtagliga under senare år och visat på behovet av förstärkta satsningar på drift, underhåll och reinvesteringar i infrastrukturen. Därför är regeringens satsningar viktiga.

HG Wessberg, Catharina Elmsäter-Svärd och Catharina Håkansson Boman, foto: Andia Ghafouri HG Wessberg, Catharina Elmsäter-Svärd och Catharina Håkansson Boman, foto: Andia Ghafouri

Tunnelbaneförhandlarna utsedda och direktiven tagna

Den 14 januari utsåg infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd HG Wessberg, ledamoten av Europeiska revisionsrätten, till förhandlingsperson till uppdraget om utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Catharina Håkansson Boman, kommunikations- och organisationskonsult, har utsetts till biträdande förhandlingsperson.

Den 28 februari antog regeringen direktiven för uppdraget.