Frågor och svar (Q&A) om redesign av regeringen.se och sweden.gov.se

Välkommen till regeringen.se i ny förpackning!

Regeringens sju år gamla webbplats har genomgått en ansiktslyftning och fått enklare navigering, ett nytt formspråk med mera. Syftet är att bättre möta besökarnas behov genom att göra informationen mer lättillgänglig och tydligare relatera händelser och ansvarsområden till varandra. Detta är viktigt bland annat vid större händelser i Sverige och vår omvärld.

Vad är nytt på regeringen.se i och med redesign av webbplatsen

- Nytt formspråk på hela webbplatsen som lyfter fram innehållet.

- Ny, enklare navigering med så kallad mega drop-down och stor sidfot, vilket innebär att man från vilken sida som helst på webbplatsen kan nå departementen, statsråden, ämnesdelen, pressavdelningen, med mera med bara ett klick.

- Kalendariet visas på startsidorna och går att filtrera på departement eller statsråd och man kan prenumerera på vald filtrering via RSS.

- En ny temapuff högst upp i högerspalten på löpsedeln ger en tydligare information om aktuella frågor. Temapuffen länkar vidare till relevant ansvarsområde på webbplatsen där besökarna får en helhetsbild av den aktuella frågan. Den kan också länka till regeringens nyhetsbrev.

- Statsrådens sidor får en ny profil. Bland annat finns en ny bildspelsfunktion kopplad till information om aktuella politiska initiativ.

- Notiser och puffar går att utforma på fler sätt vilket underlättar nyhetsvärderingen och förtydligar sammanhangen mellan olika politiska initiativ och beslut.

Upp

Vad är syftet med moderniseringen av webbplatsen?

- Göra det enklare för besökare att ta del av information från regeringen och Regeringskansliet.

- Öka livslängden för den nuvarande webben som lanserades 2004 och därmed spara pengar.

- Skapa en mer inkluderande, vägledande modern webbplats som beskriver regeringens politik på ett lättöverskådligt sätt.

- Underlätta och utveckla det redaktionella arbetet med notiser, puffar, nyhetsbrev och dialogfunktioner så att webbplatsen fungerar mer effektivt.

Upp

Vad har moderniseringen av webbplatsen kostat?

Projektet har kostat Regeringskansliet (Förvaltningsavdelningen) totalt 806 000 kronor.

Upp

Varför genomförs redesign-projektet just nu?

Webben är en viktig kommunikationskanal för regeringen och Regeringskansliet och en viktig källa till information om hur Sverige styrs. Efter sju år med den gamla webbplatsen såg vi ett behov av att modernisera webbplatsens navigering, löpsedlar, kalendarium, sidfot, etc. Genom att göra en redesign av regeringen.se har vi på kort tid och till en begränsad kostnad kunnat tillmötesgå ett antal av de krav och önskemål som besökarna har fört fram i olika undersökningar.

Upp

Vilket företag har gjort designen och den tekniska utvecklingen?

Projektet inleddes i juni 2010 av Regeringskansliets kommunikationsenhet, i nära samarbete med departementen. Kommunikationsbyrån Futurniture har skapat den nya designen.

Upp

Vem kan jag kontakta för att få svar på ytterligare frågor?

Journalister kan kontakta Regeringskansliets kommunikationsenhets pressinformatör på tel. 08-405 22 00. Allmänheten kan ringa webbredaktionen på Regeringskansliets kommunikationsnehet på tel. 08-405 80 12

Upp