Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

EU-ministern lämnar över Sveriges nationella reformprogram 2012

I dag, fredagen den 20 april, lämnar EU-minister Birgitta Ohlsson över Sveriges nationella reformprogram 2012 till EU-kommissionen.

Av programmet framgår vad Sverige gör för att leva upp till Europa 2020-strategin.


Europa 2020-strategin är sedan juni 2010 EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi.

Strategins övergripande prioriteringar att uppnå:


- Smart tillväxt; utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation,


- Hållbar tillväxt; främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi, samt


- Tillväxt för alla; stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning.

Inom ramen för den europeiska terminen ska medlemsstaterna i april varje år skicka in nationella reformprogram till kommissionen som redogör för genomförandet av Europa 2020 i den nationella politiken.


- I krisens spår är det viktigt att alla medlemsstater gör sin ekonomiska hemläxa för tillväxt och sysselsättning. Europa behöver mer av kreativitet och framtidstro. Det får inte bli så att vår kontinent förvandlas till världens största museum, säger EU-minister Birgitta Ohlsson.


Kontakt

Linnea Hincks
Pressekreterare hos Birgitta Ohlsson
work 08-405 10 00