Programförklaring för Sveriges internationella skogspolitik

L 12.001

Utgiven:
24 april 2012

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Landsbygdsdepartementet

Beställ publikationen

Du kan beställa upp till 10 exemplar av publikationen gratis. Om du vill ha fler exemplar - kontakta gärna Landsbygdsdepartementets informationsstab på telefon 08-405 27 50.

Sammanfattning

Hållbarhet, ansvar och konkurrenskraft är tre nyckelord som sammanfattar den svenska skogspolitiken. I denna programförklaring tydliggörs kärnvärden som bör vara i centrum när Sveriges röst höjs i den internationella skogspolitiken.