Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Ewa Björling till USA - fördjupat handelssamarbete på agendan

Handelsminister Ewa Björling träffar den 15 maj hennes amerikanska kollega, president Obamas handelsambassadör Ron Kirk, i Washington DC. På agendan står bland annat fördjupat handelssamarbete mellan EU och USA samt frihandel på IT-området.

- Sverige och Europa behöver fördjupa sina handelsrelationer med USA för jobbens och tillväxtens skull. USA är Sveriges fjärde största exportmarknad och oerhört viktig för svensk ekonomi. Syftet med besöket är att positionera svenska intressen och lyfta frågan om ett frihandelsavtal mellan EU och USA, en idé som jag lanserade redan 2009. Nu är hög tid att agera, säger Ewa Björling.


I anslutning till besöket fyller ett redan existerande handelsavtal 15 år, det så kallade Informationsteknologiavtalet ITA. Handelsministern ser det som nödvändigt att avtalet omförhandlas och söker USA:s stöd:


- Vi behöver göra mer för att garantera fortsatt frihandel på IT-området. ITA har tyvärr vuxit ur sina kläder och därför kommer regeringen nu att trycka på för att omförhandla ITA samt få in ännu fler länder. Detta skulle skapa bättre tillväxt i fattiga länder, ett bättre klimat och fler svenska jobb. Men för att lyckas behöver USA vara med på båten, säger handelsministern.

Fakta handel med USA

Sverige exporterar varor för omkring 77 miljarder kronor tIll USA (2011). Det motsvarar ungefär sex procent av den totala svenska varuexporten, vilket gör USA till Sveriges fjärde viktigaste exportmarknad.


Fakta ITA

ITA kom till 1996 efter att en grupp länder som representerade närmare 90 procent av världshandeln insåg de betydande fördelarna med frihandel för IT-varor. Året därpå avskaffades många av tullarna. Eftersom avtalet förhandlades inom Världshandelsorganisation WTO medförde det att länder även utanför avtalet kunde börja exportera IT-produkter tullfritt till stora marknader som EU, Japan och USA.


Kontakt

Andreas Hatzigeorgiou
Politiskt sakkunnig
work 08-405 38 57
cell 070-949 18 26
e-post till Andreas Hatzigeorgiou