Uruguay

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Uruguay under Externa länkar.

Visum till Uruguay

UD svarar inte på visumfrågor till Uruguay. För information om visumregler kontakta Uruguays ambassad.
Telefon: 08-660 31 96
E-post: urustoc@uruemb.se

Sveriges förbindelser med Uruguay

Relationerna mellan Sverige och Uruguay är mycket goda och omfattar bland annat samarbete i FN-frågor. Relationerna präglas av gemensamma värderingar om demokrati och social utveckling. Många uruguayare flydde undan diktaturen till Sverige vilket bidragit till starka personliga, kulturella och emotionella band. Den svenska kolonin i Uruguay uppskattas till drygt tusen personer, flertalet är före detta flyktingar som återvänt från Sverige eller har dubbelt medborgarskap.

Några få svenska företag har dotterbolag i Uruguay som t.ex. Ericsson. Sveriges export till Uruguay uppgick år 2012 till 402 miljoner kronor och utgörs huvudsakligen av verkstadsprodukter som maskiner och apparater. Sveriges import av uruguayanska produkter 2012 uppgick till 142 miljoner kronor och utgörs huvudsakligen av livsmedelsprodukter. I oktober 2010 besökte Uruguays miljö-, bostads- och planeringsminister Graciela Muslera Sverige tillsammans med en stor näringslivsdelegation.

Inrikespolitik

De två traditionella borgerliga partierna Blancos (egentligen Partido Nacional) och Colorados dominerade politiken i generationer men hamnade efter valet 2004 för första gången i opposition. Vid valet 2009 omvaldes den regerande vänsteralliansen Frente Amplio (FA) med drygt 50 procent av rösterna mot 29 procent för Blancos och 17 procent för Colorados. Frente Amplio ökade med sju procentenheter jämfört med föregående val. Den nya regeringen tillträdde under president José Mujicas ledning den 1 mars 2010. Frente Amplio-koalitionen består av 21 olika politiska grupperingar, vars ideologier spänner från vänster till socialliberalism.

Frente Amplios tid vid makten har präglats av hög tillväxt med en pragmatisk politik som kombinerat en ekonomiskt öppen och exportinriktad marknadsekonomi med omfattande satsningar på utbildning, hälsovård, den sociala sektorn samt en uppgradering av landets infrastruktur.

Utrikespolitik

Uruguays geografiska placering mellan de stora länderna Argentina och Brasilien har stor betydelse för landets utrikespolitik. Uruguay är sedan 1991 medlem av Mercosur (Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay och Venezuela) där man arbetat för ekonomisk integration och en starkare röst för organisationens två mindre medlemsländer gentemot de större. Utanför Latinamerika har Storbritannien varit en traditionellt viktig samarbetspartner. Under efterkrigstiden kom även USA att spela en betydande roll och är nu en prioriterad samarbetspartner.

Kort historia

I Uruguay finns det få förcolumbianska lämningar. 1516 anlände de första spanjorerna under ledning av Juan Díaz de Solis. Under slutet av 1600-talet började även portugiserna intressera sig för området, som då kallades Banda Oriental.

Banda Oriental upplevde en kort period av självständig regering innan brasilianska trupper anlände och införlivade området med Brasilien. Därefter följde flera år av väpnad konflikt mellan Brasilien och Argentina om Banda Oriental. Storbritannien ville se en buffertzon mellan Argentina och Brasilien och lyckades få dessa länder att ge upp sina territoriella krav och dra tillbaka sina trupper år 1828. Därmed blev Banda Oriental självständigt och bytte senare namn till Uruguay.

De första decennierna av självständighet präglades av maktkamp mellan konservativa (Blancos) och liberaler (Colorados). Med undantag av kortvarigt militärstyre i världsdepressionens svallvågor på 1930-talet utvecklades Uruguay till en stabil demokrati med ett socialt välfärdssystem.

Ekonomisk kris och social oro till följd av sjunkande priser på landets boskapsprodukter, som var ekonomins lokomotiv, banade dock väg för en ny militärregim 1973-85. Under denna period förekom omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Idag är Uruguay stabilt demokratiskt och präglas av god samhällsstyrning.

Befolkningen är den etniskt mest enhetliga i Latinamerika. De flesta uruguayare härstammar från arbetssökande spanjorer och italienare som anlände i slutet av 1800-talet. Kulturlivet präglas av europeiska traditioner. Den allmänna utbildningsnivån är en av de högsta i Latinamerika.