Uruguay

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Uruguay under Externa länkar.

Visum till Uruguay

UD svarar inte på visumfrågor till Uruguay. För information om visumregler kontakta Uruguays ambassad.
Telefon: 08-660 31 96
E-post: urustoc@uruemb.se

Sveriges förbindelser med Uruguay

Relationerna mellan Sverige och Uruguay är mycket goda och omfattar bland annat samarbete i FN-frågor och främjande. Relationerna präglas av gemensamma värderingar om demokrati och social utveckling. Många uruguayare flydde undan diktaturen till Sverige vilket bidragit till starka personliga, kulturella och emotionella band. Den svenska kolonin i Uruguay uppskattas till drygt tusen personer, flertalet är före detta flyktingar som återvänt från Sverige eller har dubbelt medborgarskap. När Uruguay under 2014 tog emot en grupp flyktingar från Syrien bistod Sverige med kunskap och erfarenheter. Sveriges ambassad i Buenos Aires är sidoackrediterad i Uruguay. I Montevideo finns ett svenskt honorärt generalkonsulat.

Några få svenska företag t.ex. Ericsson har dotterbolag i Uruguay. Tillsammans med chilenska Arauco har svensk-finska skogsindustrikoncernen Stora Enso investerat i en ny pappersmassafabrik i västra delen av Uruguay. Fabriken som invigdes i september 2014 i närvaro av president Mujica är den största privata investeringen någonsin i landet.

Den svenska exporten till Uruguay uppgick 2013 till 306 miljoner SEK. Svensk import från Uruguay uppgick samma år till 82 miljoner SEK. Den svenska exporten utgjordes främst av verkstadsprodukter, fordon och telekomutrustning medan Sverige framförallt importerade livsmedel samt råvaruprodukter.