Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Biologisk mångfald är vår tids stora miljöutmaning tillsammans med klimatfrågan.

Foto: Lars-Olof Johansson/Johnér

Regeringen satsar på biologisk mångfald

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2015 en ambitionshöjning för att nå målen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. De svenska miljökvalitetsmålen, EU:s mål och de internationella så kallade Nagoya-målen till år 2020 ska nås.