Regeringen och departementen

 • Statsminister Fredrik ReinfeldtFredrik Reinfeldt

  Statsminister

 • Finansminister Anders BorgAnders Borg

  Finansminister

 • It- och regionminister Anna-Karin HattAnna-Karin Hatt

  It- och energiminister

 • Närings- och regionminister Annie LööfAnnie Lööf

  Närings- och regionminister

 • Justitieminister Beatrice AskBeatrice Ask

  Justitieminister

 • EU-minister Birgitta OhlssonBirgitta Ohlsson

  EU-minister

 • Utrikesminister Carl BildtCarl Bildt

  Utrikesminister

 • Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-SvärdCatharina Elmsäter-Svärd

  Infrastrukturminister

 • Integrationsminister Erik UllenhagErik Ullenhag

  Integrationsminister

 • Landsbygdsminister Eskil ErlandssonEskil Erlandsson

  Landsbygdsminister

 • Handelsminister Ewa BjörlingEwa Björling

  Handels- och nordisk samarbetsminister

 • Arbetsmarknadsminister Elisabeth SvantessonElisabeth Svantesson

  Arbetsmarknadsminister

 • Statsrådsberedningen

  Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet samt ansvara för samordning av den svenska EU-politiken.

 • Arbetsmarknadsdepartementet

  Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för arbetsmarknadspolitik, arbetslivpolitik, diskriminerings- och integrationsfrågor samt frågor om urban utveckling.

 • Finansdepartementet

  Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör ekonomisk politik, statsbudgeten, skatter, bank, värdepapper och försäkringar, internationellt ekonomiskt samarbete samt statligt företagsägande.

 • Försvarsdepartementet

  Försvarsdepartementet arbetar för att uppfylla de mål som regeringen och riksdagen bestämt för försvarspolitiken, för skydd och beredskap mot olyckor samt för beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred.

 • Förvaltningsavdelningen

  Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor.

 • Justitiedepartementet

  Justitiedepartementet ansvarar för frågor som rör bland annat lagstiftning, polisväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården, migration och asyl.

 • Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet ansvarar för kultur, medie- och idrottsfrågor.

 • Landsbygdsdepartementet

  Landsbygdsdepartementet ansvarar bland annat för frågor som gäller jordbruk, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor, djurskydd, livsmedel samt jakt och viltvård.

 • Socialminister Göran HägglundGöran Hägglund

  Socialminister

 • Arbetsmarknadsminister Hillevi EngströmHillevi Engström

  Biståndsminister

 • Utbildningsminister Jan BjörklundJan Björklund

  Utbildningsminister, vice statsminister

 • Försvarsminister Karin EnströmKarin Enström

  Försvarsminister

 • Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn LiljerothLena Adelsohn Liljeroth

  Kultur- och idrottsminister

 • Lena EkLena Ek

  Miljöminister

 • Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria ArnholmMaria Arnholm

  Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister

 • Barn- och äldreminister Maria LarssonMaria Larsson

  Barn- och äldreminister

 • Finansmarknadsminister Peter NormanPeter Norman

  Finansmarknadsminister

 • Civil- och bostadsminister Stefan AttefallStefan Attefall

  Civil- och bostadsminister

 • Socialförsäkringsminister Ulf KristerssonUlf Kristersson

  Socialförsäkringsminister

 • Miljödepartementet

  Miljödepartementet ansvarar bland annat för klimatpolitik, kemikaliepolitik, strålskydd och kärnsäkerhet samt forskning och miljöövervakning.

 • Näringsdepartementet

  Näringsdepartementet arbetar bland annat med frågor som rör näringsliv, energi, IT, kommunikationer och infrastruktur samt regional utveckling.

 • Socialdepartementet

  Socialdepartementets ansvarsområden rör samhällets välfärd, ekonomisk trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande av hälsa samt barns och funktionshindrades rättigheter, bostadsfrågor, statlig förvaltning, länsstyrelser, kommuner och landsting samt trossamfund.

 • Utbildningsdepartementet

  Utbildningsdepartementet ansvarar för skolfrågor, universitet och högskolor, forskning, vuxenutbildning, folkbildning, jämställdhetsfrågor och ungdomspolitik.

 • Utrikesdepartementet

  Utrikesförvaltningens uppdrag är att bidra till att förverkliga regeringens övergripande mål i utrikespolitiska frågor. Till UD:s uppdrag hör också att inom Regeringskansliet samordna den svenska utrikespolitiken.

 • EU-representationen

  EU-representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Här arbetar personal från alla departement med att driva Sveriges linje i EU-politiken.

 • Om Regeringskansliet - övergripande information om myndigheten

  Läs mer om hur Regeringskansliet arbetar med jämställdhetsfrågor, mångfald, hälsa i arbetslivet, internrevision och miljöledning. Ta även del av årsböcker, årsredovisningar och aktuella upphandlingar samt arkivets service till myndigheter.