Regeringen och departementen

 • Statsminister Stefan LöfvenStefan Löfven

  Statsminister

 • Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida HadzialicAida Hadzialic

  Gymnasie- och kunskapslyftsminister

 • Kultur- och demokratiminister Alice Bah KuhnkeAlice Bah Kuhnke

  Kultur- och demokratiminister

 • Inrikesminister Anders YgemanAnders Ygeman

  Inrikesminister

 • Infrastrukturminister Anna JohanssonAnna Johansson

  Infrastrukturminister

 • Socialförsäkringsminister Annika StrandhällAnnika Strandhäll

  Socialförsäkringsminister

 • Civilminister Ardalan ShekarabiArdalan Shekarabi

  Civilminister

 • Folkhälso-, sjukvårds- och idrottminister Gabriel WikströmGabriel Wikström

  Folkhälso-, sjukvårds- och idrottminister

 • Utbildningsminister Gustav FridolinGustav Fridolin

  Utbildningsminister

 • Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark KnutssonHelene Hellmark Knutsson

  Minister för högre utbildning och forskning

 • Energiminister Ibrahim BaylanIbrahim Baylan

  Energiminister

 • Biståndsminister Isabella LövinIsabella Lövin

  Biståndsminister

 • Statsrådsberedningen

  Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet samt ansvara för samordning av den svenska EU-politiken.

 • Arbetsmarknadsdepartementet

  Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för arbetsmarknadspolitik, arbetslivpolitik, diskriminerings- och integrationsfrågor samt frågor om urban utveckling.

 • Finansdepartementet

  Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör ekonomisk politik, statsbudgeten, skatter, bank, värdepapper och försäkringar, internationellt ekonomiskt samarbete samt statligt företagsägande.

 • Försvarsdepartementet

  Försvarsdepartementet arbetar för att uppfylla de mål som regeringen och riksdagen bestämt för försvarspolitiken, för skydd och beredskap mot olyckor samt för beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred.

 • Förvaltningsavdelningen

  Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor.

 • Justitiedepartementet

  Justitiedepartementet ansvarar för frågor som rör bland annat lagstiftning, polisväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården, migration och asyl.

 • Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet ansvarar för kultur, medie- och idrottsfrågor.

 • Landsbygdsdepartementet

  Landsbygdsdepartementet ansvarar bland annat för frågor som gäller jordbruk, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor, djurskydd, livsmedel samt jakt och viltvård.

 • Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Kristina PerssonKristina Persson

  Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

 • Utrikesminister Margot WallströmMargot Wallström

  Utrikesminister

 • Finansminister Magdalena AnderssonMagdalena Andersson

  Finansminister

 • Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet KaplanMehmet Kaplan

  Bostads- och stadsutvecklingsminister

 • Närings- och innovationsminister Mikael DambergMikael Damberg

  Närings- och innovationsminister

 • Justitieminister Morgan JohanssonMorgan Johansson

  Justitie- och migrationsminister

 • Finansmarknads- och konsumentminister (bitr finansminister) Per BolundPer Bolund

  Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister

 • Försvarsminister Peter HultqvistPeter Hultqvist

  Försvarsminister

 • Försvarsminister Peter HultqvistSven-Erik Bucht

  Landsbygdsminister

 • Ylva JohanssonYlva Johansson

  Arbetsmarknadsminister

 • Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa RegnérÅsa Regnér

  Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

 • Klimat- och miljöminister (vice statsminister) Åsa RomsonÅsa Romson

  Klimat- och miljöminister, vice statsminister

 • Miljödepartementet

  Miljödepartementet ansvarar bland annat för klimatpolitik, kemikaliepolitik, strålskydd och kärnsäkerhet samt forskning och miljöövervakning.

 • Näringsdepartementet

  Näringsdepartementet arbetar bland annat med frågor som rör näringsliv, energi, IT, kommunikationer och infrastruktur samt regional utveckling.

 • Socialdepartementet

  Socialdepartementets ansvarsområden rör samhällets välfärd, ekonomisk trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande av hälsa samt barns och funktionshindrades rättigheter, bostadsfrågor, statlig förvaltning, länsstyrelser, kommuner och landsting samt trossamfund.

 • Utbildningsdepartementet

  Utbildningsdepartementet ansvarar för skolfrågor, universitet och högskolor, forskning, vuxenutbildning, folkbildning, jämställdhetsfrågor och ungdomspolitik.

 • Utrikesdepartementet

  Utrikesförvaltningens uppdrag är att bidra till att förverkliga regeringens övergripande mål i utrikespolitiska frågor. Till UD:s uppdrag hör också att inom Regeringskansliet samordna den svenska utrikespolitiken.

 • EU-representationen

  EU-representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Här arbetar personal från alla departement med att driva Sveriges linje i EU-politiken.

 • Om Regeringskansliet - övergripande information om myndigheten

  Läs mer om hur Regeringskansliet arbetar med jämställdhetsfrågor, mångfald, hälsa i arbetslivet, internrevision och miljöledning. Ta även del av årsböcker, årsredovisningar och aktuella upphandlingar samt arkivets service till myndigheter.