Regeringen och departementen

 • Statsminister Stefan LöfvenStefan Löfven

  Statsminister

 • Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida HadzialicAida Hadzialic

  Gymnasie- och kunskapslyftsminister

 • Kultur- och demokratiminister Alice Bah KuhnkeAlice Bah Kuhnke

  Kultur- och demokratiminister

 • Inrikesminister Anders YgemanAnders Ygeman

  Inrikesminister

 • Infrastrukturminister Anna JohanssonAnna Johansson

  Infrastrukturminister

 • Socialförsäkringsminister Annika StrandhällAnnika Strandhäll

  Socialförsäkringsminister

 • Civilminister Ardalan ShekarabiArdalan Shekarabi

  Civilminister

 • Folkhälso-, sjukvårds- och idrottminister Gabriel WikströmGabriel Wikström

  Folkhälso-, sjukvårds- och idrottminister

 • Utbildningsminister Gustav FridolinGustav Fridolin

  Utbildningsminister

 • Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark KnutssonHelene Hellmark Knutsson

  Minister för högre utbildning och forskning

 • Energiminister Ibrahim BaylanIbrahim Baylan

  Energiminister

 • Biståndsminister Isabella LövinIsabella Lövin

  Biståndsminister

 • Statsrådsberedningen

  Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet samt ansvara för samordning av den svenska EU-politiken.

 • Arbetsmarknadsdepartementet

  Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för arbetsmarknadspolitik, arbetslivpolitik, diskriminerings- och integrationsfrågor samt frågor om urban utveckling.

 • Finansdepartementet

  Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör ekonomisk politik, statsbudgeten, skatter, bank, värdepapper och försäkringar, internationellt ekonomiskt samarbete samt statligt företagsägande.

 • Försvarsdepartementet

  Försvarsdepartementet arbetar för att uppfylla de mål som regeringen och riksdagen bestämt för försvarspolitiken, för skydd och beredskap mot olyckor samt för beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred.

 • Förvaltningsavdelningen

  Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor.

 • Justitiedepartementet

  Justitiedepartementet ansvarar för frågor som rör bland annat lagstiftning, polisväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården, migration och asyl.

 • Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

 • Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Kristina PerssonKristina Persson

  Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

 • Utrikesminister Margot WallströmMargot Wallström

  Utrikesminister

 • Finansminister Magdalena AnderssonMagdalena Andersson

  Finansminister

 • Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet KaplanMehmet Kaplan

  Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister

 • Närings- och innovationsminister Mikael DambergMikael Damberg

  Närings- och innovationsminister

 • Justitieminister Morgan JohanssonMorgan Johansson

  Justitie- och migrationsminister

 • Finansmarknads- och konsumentminister (bitr finansminister) Per BolundPer Bolund

  Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister

 • Försvarsminister Peter HultqvistPeter Hultqvist

  Försvarsminister

 • Försvarsminister Peter HultqvistSven-Erik Bucht

  Landsbygdsminister

 • Ylva JohanssonYlva Johansson

  Arbetsmarknadsminister

 • Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa RegnérÅsa Regnér

  Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

 • Klimat- och miljöminister (vice statsminister) Åsa RomsonÅsa Romson

  Klimat- och miljöminister, vice statsminister

 • Miljö- och energidepartementet

  Miljö- och energidepartementet ansvarar bland annat för klimatpolitik, kemikaliepolitik, strålskydd och kärnsäkerhet samt forskning och miljöövervakning.

 • Näringsdepartementet

  Näringsdepartementet arbetar bland annat med frågor som rör näringsliv, energi, IT, kommunikationer och infrastruktur samt regional utveckling.

 • Socialdepartementet

  Socialdepartementets ansvarsområden rör samhällets välfärd, ekonomisk trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande av hälsa samt barns och funktionshindrades rättigheter, bostadsfrågor, statlig förvaltning, länsstyrelser, kommuner och landsting samt trossamfund.

 • Utbildningsdepartementet

  Utbildningsdepartementet ansvarar för skolfrågor, universitet och högskolor, forskning, vuxenutbildning, folkbildning, jämställdhetsfrågor och ungdomspolitik.

 • Utrikesdepartementet

  Utrikesförvaltningens uppdrag är att bidra till att förverkliga regeringens övergripande mål i utrikespolitiska frågor. Till UD:s uppdrag hör också att inom Regeringskansliet samordna den svenska utrikespolitiken.

 • EU-representationen

  EU-representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Här arbetar personal från alla departement med att driva Sveriges linje i EU-politiken.

 • Om Regeringskansliet - övergripande information om myndigheten

  Läs mer om hur Regeringskansliet arbetar med jämställdhetsfrågor, mångfald, hälsa i arbetslivet, internrevision och miljöledning. Ta även del av årsböcker, årsredovisningar och aktuella upphandlingar samt arkivets service till myndigheter.