Näringsminister Annie Lööf talade på träff för ambassadörer för kvinnors företagande

På fredagen den 27 april genomförde Tillväxtverket en nationell träff för alla ambassadörer för kvinnors företagande. Nästan 300 ambassadörer från hela landet var på plats i Stockholm för att lyssna på inspirerande talare, nätverka och dela kunskap.

Foto: Andia Ghafouri/Näringsdepartementet

Näringsminister Annie Lööf medverkade för första gången och tog vid där hennes föregångare Maud Olofsson tillika initiativtagare till projektet lämnade. Temat för träffen var vikten av att ha bra förebilder, med parollen "Uppdrag ambassadör - med sikte på framtidens entreprenörskap".

- Förebilder är viktiga, de visar att saker och ting är möjliga. Får oss att lyfta blicken, att se möjligheter och att våga ta oss an utmaningar. De lär oss att vägen framåt inte är spikrak, utan ibland lite krokig. Det är därför det är viktigt med förebilder i vardagen. När människor i vår närhet kämpar och lyckas, berättar om sin resa, får vi en sportslig chans. "Kan hon, kan jag. Kan han, kan jag. Aha! Så kan man tänka", sa ministern i sitt inledningstal.

Vidare fokuserade Annie Lööf på att tala om jämställdhet och kvinnors företagande i Sverige:

- Sverige och de andra nordiska länderna framhålls ofta som världens mest jämställda länder. Den ideella organisationen World Economic Forum har sedan 2006 jämfört världens länder när det kommer till jämställdhet. I sin årliga rapport The Global Gender Gap Index har Sverige sedan första mätningen legat på topp 4.

Det innebär inte att vi kan slå oss till ro! Fortfarande finns så mycket att göra för att ta vara på kvinnors drivkrafter, talanger och kreativitet i det svenska samhället. Inte minst när det kommer till ledarskap och entreprenörskap, fortsatte Lööf.

Efter talet deltog Annie Lööf i en paneldiskussion på scenen med några av ambassadörerna. Paneldeltagarna berättade om sina erfarenheter som ledde till att de blev företagare. En avslutande fråga de alla fick svara på var "Vad driver dig?". Moderatorn Kristina Kappelin sammanfattade samtligas svar med orden: "ilska, stolthet, utmaning och göra skillnad".

Från vänster: Malin Agn, Remziye Inanc, Annie Lööf, Tania Pettersson, Camilla Eriksson och Kristina Kappelin. Foto: Andia Ghafouri/Näringsdepartementet

Tre från panelen tycker till:

 1. Hade du någon förebild när du startade ditt företag?
 2. Vad har förebilden betytt för dig?
 3. Vad har ambassadörsprogrammet betytt för dig?

Malin Agn, grundare av MulligaBarn.se

Malin Agn, grundare av MulligaBarn.se som erbjuder föräldrar till barn med övervikt vetenskapligt baserad utbildning så att de själva kan hjälpa sina barn på rätt sätt till en hälsosammare livsstil. Foto: Andia Ghafouri/Näringsdepartementet
 1. Caroline Casey, en irländsk blind kvinna som arbetar inom managment consulting. Hon startade Kanshi-nätverket som är en icke-vinstdrivande verksamhet som arbetar för att förändra attityder om funktionshindrade människor. Casey är en väldigt inspirerande person inom socialt entreprenörskap.
 2. Att gräva där man står och att agera! Inte gnälla, utan företaga själv.
 3. Man får ett bra nätverk, och det är bra tyngd att vara ambassadör. Allt sådant stärker ens varumärke.

Camilla Eriksson, grundare av Kostverket AB

Camilla Eriksson, grundare av Kostverket AB, som erbjuder en webbaserad tjänst som bidrar till att minska skolkökens överproduktion av skolluncher. Foto: Andia Ghafouri/Näringsdepartementet
 1. Nej egentligen inte, tidigare hade jag mest avskräckande exempel. Men nu har jag dock Kronprinsessan Viktoria, Nelson Mandela och Ebba Lindsö. Alla dessa tre har träffat under tiden då jag arbetade på SIDA innan jag startade eget.
 2. De har alla betytt otroligt mycket, speciellt inom området socialt entreprenörskap.
 3. Ambassadörsprogrammet har betytt flera saker. Jag har till exempel kommit ut internationellt tack vare Tillväxtverket som gjorde mig till omslagsflicka när den svenska presentationen av ambassadörsprogrammet skulle presenteras i EU. Så nu har ca 20 andra länder som har motsvarande ambassadörsprogram sett min bild och fått läsa om min verksamhet. Tack vare ambassadörsprogrammet föreläser jag numer även för kockar och kallskänkor inom den offentliga sektorn.

Tania Pettersson, VD för Optimal Personal

Tania Pettersson, VD för Optimal Personal som erbjuder chefssupport och rekrytering på specialist- och chefsnivå. Foto: Andia Ghafouri/Näringsdepartementet
 1. Under starten var det pappa. Han var själv företagare och visade att det går att bygga upp ett företag och ändå vara en bra förälder. Jag har sett många fördelar med att vara egen, t ex friheterna som följer med att vara sin egen chef. Många av mina nuvarande förebilder har jag träffat genom ambassadörskapet. Min aldrig sinande inspirationskälla är min ambassasörskollega Diana Garneij.
 2. Jag hade inte kommit in på den självklara tanken att starta eget om jag inte hade haft det i familjen. Jag hade tänkt att jag någon gång kommer att starta eget i framtiden, men jag trodde inte att det skulle ske så snabbt.
 3. Ambassadörsprogrammet har betytt väldigt mycket! En anledning till att jag sökte mig hit var att jag var livrädd för att prata inför grupp, det var min akilleshäl. Och här är jag idag och pratar om min verksamhet på scenen. En annan anledning är att jag saknade kvinnliga förebilder. Det är väldigt bra stämning här, man delar gärna med sig av sina erfarenheter och idéer, man ruvar inte på sitt. Det är ett bra tillfälle att få inspiration från andra tjejer.

Mer om ambassadörer för kvinnors företagande

Regeringens ambassadörer för kvinnors företagande är en del av Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande. Programmet Främja kvinnors företagande ska bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Tillväxtverket ger inga bidrag direkt till enskilda företag inom ramen för programmet. Det finns idag ungefär 880 ambassadörer i hela landet.