Från och med
 -
Till och med
Visar 81-100 av de 542 senaste notiserna

Nordisk konferens om deltid

"Jag är så glad att vara här idag. Våra länder är tillräckligt lika för att vi ska kunna ta efter varandra, men också tillräckligt olika för att det ska finnas saker som skiljer oss åt." Det sa Sveriges jämställdhetsminister Maria Arnholm när hon invigningstalade den 22 oktober vid en konferens om kvinnors deltidsarbete i Norden.

Fyra män i fackeltåg. Syrisk ortodoxa kyrkans ärkebiskop Dioscoros Benyamin, biskopen i Stockholms katolska stift Anders Arborelius, ärkebiskop Anders Wejryd och Stefan Attefall i fackeltåget. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Stefan Attefall deltog i manifestation för utsatta troende

Måndagen den 14 oktober deltog statsrådet Stefan Attefall i en manifestation i Stockholm i solidaritet med utsatta troende. Opinionsmötet inleddes med en förbönsgudstjänst i S:ta Clara kyrka. Stefan Attefall gjorde därefter sällskap med Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd, biskopen i Stockholms katolska stift Anders Arborelius och den Syrisk ortodoxa kyrkans ärkebiskop Dioscoros Benyamin i ett fackeltåg genom Stockholms centrala delar.

Bättre stöd för unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar som varken arbetar eller studerar ska få bättre stöd och samordnade insatser från såväl kommuner som från Arbetsförmedlingen. Det föreslår regeringens särskilda utredare Ann-Marie Begler som i dag överlämnar sitt slutbetänkande till biträdande utbildningsministern Maria Arnholm.

SST utbildar trossamfundsledare i demokrati- och samhällsfrågor

Regeringen beslutade den 3 oktober uppdra Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) att förbereda och genomföra insatser för kompetensutveckling av trossamfundsledare från olika religioner. Syftet är att värna demokratin och samhällets uppbyggnad.

Nyhetsbrev om jämställdhet - oktober

Ur innehållet: jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter; Sverige i topp i nytt jämställdhetsindex; ökade medel till kvinnojourerna; ändringar i föräldraförsäkringen; uppföljning av jämställdhetspolitiken.

Nationell konferens den 7 november på integrationsområdet

En nationell konferens genomförs i Stockholm om erfarenheter, gemensamma framtida utmaningar och möjligheter på integrationsområdet. Regeringen har sedan 2010 en överenskommelse med Sveriges kommuner och Landsting och idéburna organisationer med åtaganden och åtgärder som följs upp av parterna. Cirka 40 nationella organisationer har i dagsläget anslutit sig till överenskommelsen.

Möte med romska företrädare angående Polisens registrering av romer

Den 30 september träffade Justitieminister Beatrice Ask och Integrationsminister Erik Ullenhag romska företrädare för att diskutera Polisens registrering av romer och vad olika myndigheter gör för att utreda händelserna. Bland annat utreder Åklagarmyndigheten en anmälan från Polismyndigheten i Skåne om eventuellt tjänstefel, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) granskar de analysfiler som finns hos Skånepolisen, och Rikspolischefen har gett länspolismästarna i uppdrag att gå igenom register med känsliga personuppgifter och föra dialog med romska företrädare. Vid mötet fick ministrarna också information om hur händelserna har påverkat romer och romers arbete för inkludering i samhället.

Ungdomsdelegat i FN

Tidigare i år utsågs Sona Rashid till Sveriges ungdomsdelegat till FN:s Generalförsamling av LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer. I oktober åker hon till FN:s högkvarter i New York där hon bland annat kommer hålla ett tal i 3:e utskottet som främst behandlar sociala, humanitära och kulturella frågor, där ungdomsfrågorna ingår.

Birgitta Ohlsson åker till Belgrad Pride

Fredagen den 27 september och lördagen den 28 september befinner sig EU-minister Birgitta Ohlsson i Serbien för att vara huvudtalare vid Belgrad Pride.
- Jag hoppas att Belgrad Pride kommer att kunna hållas fritt och säkert detta år. Prideparader är viktiga lackmustest för demokratin, mötesfriheten, och yttrandefrihetens vitalitet i Europa. Ett EU-kandidatland som Serbien måste visa att man står upp för HBT-personers mänskliga rättigheter, säger Birgitta Ohlsson.

Nyhetsbrevet Trossamfund 5/2013

I nummer 5/2013 av Nyhetsbrevet Trossamfund kan du läsa om regeringens budgetinitiativ för trossamfunden. Initiativen omfattar bland annat budgetsatsningar på samfundslokaler och andlig vård i sjukvården. Passa också på att se en filmad webbintervju där Stefan Attefall kommenterar satsningarna.

Regeringens budget för 2014

För år 2014 avsätts 906 miljoner kronor till demokratipolitiken. Den stora ökningen beror på att det under 2014 kommer genomföras två val i Sverige. Val till Europaparlamentet den 25 maj och val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 14 september. Anslaget tillförs även medel för insatser för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna på nationell nivå.

Ökade medel för överenskommelser med idéburna organisationer

I höstens budget föreslås att arbetet med Överenskommelsen med idéburna organisationer inom det sociala området och SKL stärks med 4 miljoner kronor. Syftet är att bland annat stimulera framväxten av lokala överenskommelser. Det innebär mer än fördubbling av dagens 2,6 miljoner som redan tillförs verksamheten.

Erfarenhetsutbyte mellan nordiska barnrättsexperter

Barn- och äldreminister Maria Larsson och representanter från nordiska regeringar medverkade den 11-12 september på en konferens i Stockholm arrangerad av Nordiska ministerrådet. Barnrättsexperter utbytte erfarenheter om arbetet med barnets rättigheter i Norden.

Fler romska brobyggare nästa år

Regeringen satsar ytterligare fem miljoner kronor för att utvidga insatser för romsk inkludering. Det innebär att regeringen sammanlagt avsätter 33 miljoner kronor de närmaste två åren för romsk inkludering.

Ökade medel till kvinnojourerna

Regeringen föreslår i budgeten för 2014 att bidraget till kvinnojourer som arbetar för att motverka våld mot kvinnor stärks. Regeringen har sedan tidigare gett extra resurser i form av förstärkt statsbidrag. I budgetpropositionen för 2014 föreslås en permanent höjning av bidraget som innebär att den tillfälliga förstärkningen om 10 miljoner kronor ligger kvar och förstärks med ytterligare 13,4 miljoner kronor under 2014. Från och med 2015 är det en förstärkning på 23,3 miljoner kronor årligen.

Ökade satsningar för att säkerställa hbt-personers rättigheter och möjligheter

För första gången kommer en svensk regering under hösten att anta en hbt-strategi. I budgeten satsar därför regeringen de närmaste tre åren (2014-2016) ytterligare 21 miljoner kronor och från 2017 tre miljoner kronor årligen för att stärka homosexuellas, bisexuellas och transpersoners (hbt) lika rättigheter och möjligheter. Det innebär att regeringen avsätter sammanlagt 40 miljoner kronor under perioden 2014-2017.

Insatser för fler män i förskolan

Regeringen har beslutat att göra satsningar för att öka andelen män i förskolan. Besluten är regeringens första bidrag till det som kommer att bli en nationell strategi för att öka andelen män i förskolan. Det innebär att satsningen på jämställdhet inom skolväsendet kompletteras med ytterligare uppdrag till Skolverket. Bland annat att presentera lärande exempel om arbete med att öka mäns intresse för förskollärarutbildning och arbete som förskollärare och barnskötare i förskolan.

Mer romsk kultur i skolan

Regeringen har idag, torsdag, beslutat att ge Skolverket i uppdrag att ta fram och sprida ett kompletterande läromedel för grundskolan om romsk kultur, språk, religion och historia.

- Romer har bott i Sverige i över 500 år, men kunskapen om romer är mycket liten och fördomarna många. Vi gör därför denna särskilda satsning för att få fram läromedel så att kunskapen om romer kan öka och fördomarna minska, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Ökade insatser mot främlingsfientlighet och intolerans

Regeringen satsar ytterligare 20 miljoner kronor 2014-2017 för att utöka arbetet med att bekämpa främlingsfientlighet och intolerans.

- När ledande politiker i flera europeiska länder spelar på främlingsfientliga och intoleranta värderingar väljer vi i stället att höja ambitionen ytterligare när det gäller att motverka främlingsfientlighet och liknande former av intolerans, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Foto på Siavosh Derakhti. Siavosh Derakhti efter prisutdelningen av Raoul Wallenbergpriset.

Prisutdelning till Raoul Wallenbergs minne

Tisdagen den 27 augusti högtidlighölls Raoul Wallenbergs dag för första gången i Sverige. I samband med detta delades också det nyinstiftade Raoul Wallenbergpriset ut. Priset har finansierats av Arbetsmarknadsdepartementet och hanteras av en jury utsedd av Stiftelse Raoul Wallenberg Academy för Young Leaders. Prisutdelare var integrationsminister Erik Ullenhag. Syftet med priset, som går till grundaren av föreningen "Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet" Siavosh Derakhti, är att lyfta en person som verkar i Raoul Wallenbergs anda.

Intervju med pristagaren


Siavosh Derakhti startade som 19-åring föreningen "Unga muslimer mot antisemitism". I en intervju berättar han mer om sig själv.

Mer information om Raoul Wallenberg


På Regeringskansliets webbplats finns mer information om Raoul Wallenberg.