Från och med
 -
Till och med
Visar 81-100 av de 550 senaste notiserna

Uppdrag till Brå om hot och kränkningar på internet

Regeringen har i dag gett Brottsförebyggande rådet, Brå, i uppdrag att genomföra en kartläggning av polisanmälda hot och kränkningar som sker via internet. Regeringen har vidare beslutat om en proposition som ger enskilda personer en starkare processuell ställning i ärekränkningsmålen, till exempel förtal på internet.

Maria Larsson i Brasilien. Foto: Regeringskansliet

Barnets rättigheter centralt vid Maria Larssons besök i Brasilien

Maria Larsson besöker Brasilien 3-9 november och har träffat företrädare för barnrättsfrågor för ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Hon har också haft ett gemensamt program med drottningen, som besöker Brasilien tillsammans med Childhood

Maria Arnholm i Unesco: Vi kräver att Dawit Isaak friges

- Vi måste tala till förmån för dem som har fått sina röster tystade, liksom Dawit Isaaks. Vi kan aldrig acceptera att journalister fängslas eller dödas. Vi kräver att Dawit Isaak omedelbart friges, säger Maria Arnholm i dagens tal.

RFSL får stöd för att utbilda om transpersoner

Integrationsminister Erik Ullenhag har beviljat stöd till RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, för att ta fram ett fördjupat utbildningsmaterial om frågor som berör transpersoner. Förbundet får 350 000 kronor från regeringskansliet för detta ändamål.

Nyhetsbrevet Trossamfund 6/2013

I nummer 6/2013 av Nyhetsbrevet Trossamfund kan du läsa om Regeringens råd för kontakt med trossamfundens (Trossamfundsrådets) senaste möte där docent Tobias Harding redogjorde kring det civila samhällets bidrag inom välfärdssektorn.

Regeringen vill stärka tillgängligheten vid röstning

Kommuner kan i dag få dispens att använda förtidsröstningslokaler som inte uppfyller kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I en proposition som i dag överlämnades till riksdagen föreslår regeringen att den möjligheten till dispens tas bort.

Två män samtalar framför en roll-up Civilminister Stefan Attefall och docent Tobias Harding samtalade om det civila samhällets bidgrag i välfärdssektorn. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Relationen stat, marknad och civilsamhälle utmaning för välfärdsarbetet

-Utomlands är det vanligt att civilsamhället står för produktionen av skattefinansierade välfärdstjänster. Men också i Sverige blir detta allt vanligare. De privata vinstdrivande aktörernas del av välfärdsproduktionen ökar dock mer än de privata ideella organisationernas del.
Det berättade docent Tobias Harding, Jyväskylä universitet, när Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Trossamfundsrådet) möttes den 31 oktober.

Maria Arnholm och Maria Larsson

5 år med Överenskommelsen

Överenskommelsen inom det sociala områdets mål är att stärka och tydliggöra idéburna organisationers självständiga roll som röstbärare och opinionsbildare. I onsdags var det 5 år sedan Överenskommelsen inom det sociala området undertecknades. Barn- och äldreminister Maria Larsson ville tillsammans med jämställdhetsminister och ministern för frågor om civila samhället Maria Arnholm uppmärksamma jubiléet. Bland gästerna återfanns en rad representanter för idéburna organisationer, folkvalda i riksdagen, statliga aktörer och kommunala företrädare.

Nordisk konferens om deltid

"Jag är så glad att vara här idag. Våra länder är tillräckligt lika för att vi ska kunna ta efter varandra, men också tillräckligt olika för att det ska finnas saker som skiljer oss åt." Det sa Sveriges jämställdhetsminister Maria Arnholm när hon invigningstalade den 22 oktober vid en konferens om kvinnors deltidsarbete i Norden.

Fyra män i fackeltåg. Syrisk ortodoxa kyrkans ärkebiskop Dioscoros Benyamin, biskopen i Stockholms katolska stift Anders Arborelius, ärkebiskop Anders Wejryd och Stefan Attefall i fackeltåget. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Stefan Attefall deltog i manifestation för utsatta troende

Måndagen den 14 oktober deltog statsrådet Stefan Attefall i en manifestation i Stockholm i solidaritet med utsatta troende. Opinionsmötet inleddes med en förbönsgudstjänst i S:ta Clara kyrka. Stefan Attefall gjorde därefter sällskap med Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd, biskopen i Stockholms katolska stift Anders Arborelius och den Syrisk ortodoxa kyrkans ärkebiskop Dioscoros Benyamin i ett fackeltåg genom Stockholms centrala delar.

Bättre stöd för unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar som varken arbetar eller studerar ska få bättre stöd och samordnade insatser från såväl kommuner som från Arbetsförmedlingen. Det föreslår regeringens särskilda utredare Ann-Marie Begler som i dag överlämnar sitt slutbetänkande till biträdande utbildningsministern Maria Arnholm.

SST utbildar trossamfundsledare i demokrati- och samhällsfrågor

Regeringen beslutade den 3 oktober uppdra Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) att förbereda och genomföra insatser för kompetensutveckling av trossamfundsledare från olika religioner. Syftet är att värna demokratin och samhällets uppbyggnad.

Nyhetsbrev om jämställdhet - oktober

Ur innehållet: jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter; Sverige i topp i nytt jämställdhetsindex; ökade medel till kvinnojourerna; ändringar i föräldraförsäkringen; uppföljning av jämställdhetspolitiken.

Nationell konferens den 7 november på integrationsområdet

En nationell konferens genomförs i Stockholm om erfarenheter, gemensamma framtida utmaningar och möjligheter på integrationsområdet. Regeringen har sedan 2010 en överenskommelse med Sveriges kommuner och Landsting och idéburna organisationer med åtaganden och åtgärder som följs upp av parterna. Cirka 40 nationella organisationer har i dagsläget anslutit sig till överenskommelsen.

Möte med romska företrädare angående Polisens registrering av romer

Den 30 september träffade Justitieminister Beatrice Ask och Integrationsminister Erik Ullenhag romska företrädare för att diskutera Polisens registrering av romer och vad olika myndigheter gör för att utreda händelserna. Bland annat utreder Åklagarmyndigheten en anmälan från Polismyndigheten i Skåne om eventuellt tjänstefel, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) granskar de analysfiler som finns hos Skånepolisen, och Rikspolischefen har gett länspolismästarna i uppdrag att gå igenom register med känsliga personuppgifter och föra dialog med romska företrädare. Vid mötet fick ministrarna också information om hur händelserna har påverkat romer och romers arbete för inkludering i samhället.

Ungdomsdelegat i FN

Tidigare i år utsågs Sona Rashid till Sveriges ungdomsdelegat till FN:s Generalförsamling av LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer. I oktober åker hon till FN:s högkvarter i New York där hon bland annat kommer hålla ett tal i 3:e utskottet som främst behandlar sociala, humanitära och kulturella frågor, där ungdomsfrågorna ingår.

Birgitta Ohlsson åker till Belgrad Pride

Fredagen den 27 september och lördagen den 28 september befinner sig EU-minister Birgitta Ohlsson i Serbien för att vara huvudtalare vid Belgrad Pride.
- Jag hoppas att Belgrad Pride kommer att kunna hållas fritt och säkert detta år. Prideparader är viktiga lackmustest för demokratin, mötesfriheten, och yttrandefrihetens vitalitet i Europa. Ett EU-kandidatland som Serbien måste visa att man står upp för HBT-personers mänskliga rättigheter, säger Birgitta Ohlsson.

Nyhetsbrevet Trossamfund 5/2013

I nummer 5/2013 av Nyhetsbrevet Trossamfund kan du läsa om regeringens budgetinitiativ för trossamfunden. Initiativen omfattar bland annat budgetsatsningar på samfundslokaler och andlig vård i sjukvården. Passa också på att se en filmad webbintervju där Stefan Attefall kommenterar satsningarna.

Regeringens budget för 2014

För år 2014 avsätts 906 miljoner kronor till demokratipolitiken. Den stora ökningen beror på att det under 2014 kommer genomföras två val i Sverige. Val till Europaparlamentet den 25 maj och val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 14 september. Anslaget tillförs även medel för insatser för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna på nationell nivå.

Ökade medel för överenskommelser med idéburna organisationer

I höstens budget föreslås att arbetet med Överenskommelsen med idéburna organisationer inom det sociala området och SKL stärks med 4 miljoner kronor. Syftet är att bland annat stimulera framväxten av lokala överenskommelser. Det innebär mer än fördubbling av dagens 2,6 miljoner som redan tillförs verksamheten.