Från och med
 -
Till och med
Visar 121-140 av de 517 senaste notiserna

"Nu gör 14 myndigheter gemensam satsning mot våld i nära relationer"

Ökad samsyn mellan myndigheter och en satsning på kvinnojourerna är nödvändig i kampen mot våld i nära relationer. Det skriver justitieminister Beatrice Ask, barn- och äldreminister Maria Larsson och jämställdhetsminister Maria Arnholm i en debattartikel.

Nyhetsbrevet Barnets rättigheter 1/2013

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa att vid årsskiftet stärktes barnrättsperspektivet genom lagändringar i Socialtjänstlagen och Lag med särskilda bestämmelser om vård och unga (LVU). Läs också om regeringens mål och prioriteringar 2013 för barnets rättigheter.

Nyhetsbrevet Trossamfund 1/2013

I nummer 1/2013 av Nyhetsbrevet Trossamfund kan du bland annat läsa om Stefan Attefall och Maria Larssons trossamfundsseminarium om lagen om valfrihetssystem (LOV). Nyhetsbrevet berättar också om när Skatteverket informerade Trossamfundsrådet om skattereduktion för ideella organisationer.

Jan-Erik Levy, styrelseordförande vid Föreningen Judiska hemmet i Stockholm, Samuel Borg, vd vid Immanuelskyrkans vård AB, Stefan Attefall, Maria Larsson och Gustaf Carlsson, vd vid Södermalmskyrkans Vård och omsorg. Jan-Erik Levy, styrelseordförande vid Föreningen Judiska hemmet i Stockholm, Samuel Borg, vd vid Immanuelskyrkans vård AB, Stefan Attefall, Maria Larsson och Gustaf Carlsson, vd vid Södermalmskyrkans Vård och omsorg. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Medmänsklighet motiverar samfund bedriva välfärd

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall och barn- och äldreminister Maria Larsson höll den 31 januari ett gemensamt seminarium om lagen om valfrihetssystem (LOV). Seminariet riktade sig särskilt mot trossamfunden som är en del av det civila samhället.
- Regeringen är tydlig. Samhället behöver fler icke-vinstgivande aktörer, säger Stefan Attefall.

Offentlighetsprincipen och sekretess

Nu finns en ny upplaga av vår broschyr om offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen. Här redogör vi kortfattat för rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och för begränsningarna av denna rätt i offentlighets- och sekretesslagen.

Foto på Birgitta Ohlsson och Erik Ullenhag. Birgitta Ohlsson och Erik Ullenhag.

EU-kommissionen uppmanas granska respekten för mänskliga rättigheter

Regeringen arbetar aktivt för att EU-kommissionen ska granska respekten för de mänskliga rättigheterna inom unionens medlemsländer. Det skriver Birgitta Ohlsson och Erik Ullenhag i en debattartikel.

Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm, Barn- och äldreminister Maria Larsson, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Boverkets generaldirektör Jana Vallik vid överlämnandet av rapporten.

Trafikverket rapporterade regeringsuppdrag om barns inflytande i samhällsplaneringen

Onsdagen den 23 januari överlämnade Trafikverket rapporten Det blir viktigt när det är på riktigt Att stärka barn och ungas delaktighet och inflytande i fysisk planläggning till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och barn- och äldreminister Maria Larsson.
-Det här arbetet visar än en gång att barn har mycket att bidra med när de själva upplever att det är på riktigt. Barn är kloka och vi vuxna vinner på att låta deras åsikter komma fram. Också när det gäller samhällsplanering, säger Maria Larsson i en kommentar.

Henrik Lund, Skatteverket, berättar om skattereduktion för gåva till ideella organisationer. Henrik Lund, Skatteverket, berättar om skattereduktion för gåva till ideella organisationer. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Skattereduktion med en fjärdedel för gåvor till ideella organisationer

-Gåvogivare kan få 25 procents skattereduktion på gåvor till sådana ideella organisationer som skatteverket godkänt som gåvomottagare.
Det berättade Skatteverkets Henrik Lund när han onsdagen den 23 januari mötte Regeringens råd för kontakt med trossamfunden.

Foto på Erik Ullenhag och Jean-Pierre Lacroix. Foto: Regeringskansliet Erik Ullenhag och Jean-Pierre Lacroix. Foto: Regeringskansliet.

Ullenhag mötte Frankrikes ambassadör

Den 23 januari träffade Erik Ullenhag Frankrikes ambassadör Jean-Pierre Lacroix. Under mötet talade de bland annat om integrationsfrågor i Sverige och Frankrike, den romska minoriteten och urban utveckling. Den 22 februari kommer den franske inrikesministern Manuel Valls för att träffa Erik Ullenhag, Beatrice Ask och Tobias Billström i Stockholm.

Regeringen förstärker arbetet mot mobbning

Regeringen beslutar i dag att Barnombudsmannen ska inhämta barns och ungas åsikter och erfarenheter av kränkande behandling och trakasserier. Barnminister Maria Larssson skriver i en debattartikel att avsikten är att uppdraget ska ge ytterligare kunskap om hur arbetet mot mobbning kan förstärkas utifrån barnens egna perspektiv.

FunkA-utredningen presenterar förslag på arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

I dag överlämnar den särskilda utredaren Cristina Husmark Pehrsson FunkA-utredningens slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Med förslag om arbetshjälpmedel och om försäkringsskydd för anställda med lönestöd kompletteras utredningens översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning. Efter överlämnandet presenterar utredaren betänkandet på en presskonferens.

Ungdomsstyrelsen får i uppdrag att motverka sexuella övergrepp i föreningslivet

Regeringen ger Ungdomsstyrelsen ett uppdrag att förebygga och förhindra sexuella övergrepp mot barn och unga inom föreningslivet. Det handlar om att kartlägga goda exempel och sprida information om metoder på hur idrotts- och föreningslivet kan stoppa sexuella övergrepp. Uppdraget ska genomföras under 2013 och 2014.

Förslag till ändringar i valsystemet

En parlamentarisk kommitté föreslår i ett betänkandet att reglerna om mandatfördelningen vid riksdagsval ändras för att garantera en riksproportionell fördelning mellan partierna. Ett annat förslag innebär att det före valet ska stå klart vilka partier som deltar i valet och att bara personer som uttryckligen samtyckt till att kandidera för ett parti ska vara valbara.

Åtta nya förvaltningskommuner för finska

Regeringen har beslutat att efter ansökan ansluta åtta nya kommuner till förvaltningsområdet för finska. De åtta kommunerna är Borlänge, Enköping, Finspång, Luleå, Motala, Sandviken, Uddevalla och Örebro. Förvaltningsområdena för finska omfattar efter dagens beslut om utvidgning sammanlagt 48 kommuner. Beslutet gäller från den 1 februari 2013.

Foto på Kanadas ambassadör, Kenneth Macartney, Erik Ullenhag och Irwin Cotler, före detta kanadensisk justitieminister. Från vänster: Kanadas ambassadör Kenneth Macartney, Erik Ullenhag och Irwin Cotler, före detta kanadensisk justitieminister.

Ullenhag fick besök från Kanada

Den 19 december fick Erik Ullenhag kanadensiskt besök av folkrättsexperten, tillika Kanadas fd Justitieminister, Irwin Cotler och Kanadas Ambassadör Kenneth Macartney. Under besöket talade de bland annat om Raoul Wallenbergs arv, situationen i Mellanöstern samt om Kanadensisk politik. Både Erik Ullenhag och Irwin Cotler höll senare under torsdagen anföranden på avslutningsceremonin för Raoul Wallenberg-året som ägde rum i Riksdagen.

32 miljoner till jämställdhetsforskning

Regeringen satsar 32 miljoner kronor på forskning om praktiskt jämställdhetsarbete i offentlig sektor, näringsliv och högre utbildning.

Mer värde med mångfald

För att driva på mångfaldsarbetet i näringslivet anordnade integrationsminister Erik Ullenhag den 7 december konferensen "Mer värde med mångfald". Syftet med konferensen var att sprida goda exempel på mångfaldsarbete i näringslivet.

Riktade åtgärder mot unga och sårbara grupper för att höja valdeltagande

EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson ser riktade åtgärder mot unga och sårbara grupper som ett sätt att höja valdeltagandet i valet till Europaparlamentet. Det berättar hon i anslutning till ett seminarium om valdeltagande. Valdeltagandet i valet till Europaparlamentet är runt hälften så stort som till riksdagsvalet.

Ungdomar pratade inflytande med ministern

- Hur ska vi ungdomar få mer inflytande i vår vardag, och hur ska vi kunna nå beslutsfattare?
Det undrade BRD Goys som besökte ungdomsminister Nyamko Sabuni på Utbildningsdepartementet under onsdagen.

Foto på Erik Ullenhag, Isaac Bachman och Uri Rothman. Från vänster: Erik Ullenhag, Isaac Bachman och Uri Rothman.

Israels ambassadör på besök

Den 30 november avlade Israels nye ambassadör, Isaac Bachman, en artighetsvisit hos integrationsminister Erik Ullenhag. Under besöket talade de bland annat satsningar för att stärka den judiska minoritetens säkerhet i Sverige, utbildningssatsningar om antisemitism och islamofobi samt om bilden av Sverige internationellt.