Från och med
 -
Till och med
Visar 191-200 av de 568 senaste notiserna

EU-kommissionär på besök

Androulla Vassiliou och Jan Björklund

Androulla Vassiliou, EU-kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom, besökte utbildningsdepartementet under måndagen. I mötet med utbildningsminister Jan Björklund diskuterades bland annat European institute for Innovation and Technology (EIT), och förslaget till ett nytt EU-program för utbildning, ungdom och idrott - Erasmus för alla.

Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Reformpaket mot segregation i skolan

Tisdagen den 8 maj presenterade utbildningsminister Jan Björklund, biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni och integrationsminister Erik Ullenhag nya initiativ för nyanlända elever. För nyanlända barn är skolan nyckeln till integration där elever idag också är äldre när de kommer till Sverige. Detta ställer högre krav på mottagandet i den svenska skolan.

Bättre villkor för doktorander

Fler doktorander ska vara anställda, försäkringar ska öka tryggheten och doktorander som blir sjuka eller är föräldralediga får ökade rättigheter. Det är tre förslag i en remiss om doktoranders villkor som Utbildningsdepartementet tagit fram.

Barns säkerhet i förskolan utreds

Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder för hur barns säkerhet i förskolan kan förbättras och säkerställas. Syftet med utredningen är att bättre kunna förebygga olyckor och tillbud i förskolan. Utredare blir Karin Karlsbro, tidigare stabschef och politiskt sakkunnig vid Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Tekniksprång ska ge ungdomar praktikplatser

Sverige står inför en stor brist på ingenjörer. Under en längre period har för få velat utbilda sig till ingenjör, samtidigt som pensionsavgångarna är stora framöver.

Regeringen och näringslivet genomför nu en satsning för att få fler ungdomar att vilja bli ingenjörer. Genom fyra månaders betald praktik på ett företag ska ungdomar få en chans att lära sig vad ingenjörsyrket innebär.

Nytt datum för lärarlegitimation

Statens skolverk ska enligt den nya skollagen utfärda lärarlegitimationer. Legitimationerna har inte kunnat utfärdas i den takt som man har räknat med. Därför kommer regeringen att föreslå riksdagen att kravet på lärarlegitimation ska senareläggas till den 1 december 2013.

Ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna välja skola

Ungdomar med funktionsnedsättning ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet av sina hemkommuner. För en liten grupp ungdomar med svåra funktionsnedsättningar behövs dock fortsatt tillgång till riksrekryterande gymnasial utbildning. Det anser den särskilda utredaren som har överlämnat sitt slutbetänkande till Utbildningsdepartementet.

Externa experter bör utvärdera myndigheternas forskning

Kvalitetssäkringen av myndigheternas forskningsverksamhet är generellt god, men det finns områden som bör utvecklas. Externa experter bör regelbundet granska verksamheten. Det föreslår en utredning av myndigheternas forskningsverksamhet.

Nytt världsledande forskningsinstitut

Sweden Science for Life Laboratory blir ett nytt nationellt forskningsinstitut 2013. Det är ett center för bland annat biomedicinsk forskning där man exempelvis kartlägger sjukdomsorsaker samt bidrar till att finna nya behandlingsmetoder och utveckla nya läkemedel. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Astra Zeneca aviserar idag att de går in med betydande ekonomiska medel i projektet.

På pressträffen medverkade


Jan Björklund (utbildningsminister), Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Anders Ekblom (VD AstraZeneca Sverige AB) och Harriet Wallberg Henriksson (rektor Karolinska institutet).

Nya myndigheter på utbildningsområdet

Regeringen föreslår idag att myndigheterna på högskoleområdet ska få ny struktur. De berörda myndigheterna är Högskoleverket, Verket för Högskoleservice och Internationella Programkontoret. Regeringen föreslår att dessa tre myndigheter i framtiden blir två.