Artikel från Näringsdepartementet

Miljö och klimat på möte om EU:s jordbrukspolitik

Publicerad

EU-ländernas jordbruksministrar träffades den 15 april. De fortsatte då förhandlingarna om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, GJP, efter 2020. Diskussionerna handlade framför allt om miljö- och klimatfrågor med koppling till jordbrukspolitiken.

Jennie Nilsson
Landsbygdsminister Jennie Nilsson företrädde Sverige när EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskefrågor möttes i Luxemburg 15 april. Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Miljö- och klimatfokus i förhandlingarna om GJP

EU-kommissionen presenterade förslaget till den gemensamma jordbrukspolitiken i juni 2018. Sedan dess har förslagets tre förordningar diskuterats vid flera ministermöten.

Vid mötet 15 april diskuterade jordbruksministrarna förslagets så kallade gröna arkitektur, det vill säga de delar som handlar om miljö och klimat. Förslaget innebär bland annat att ett system med ettåriga miljö- och klimatåtgärder inom ramen för direktstöden.

- I debatten var jag tydlig med att höjda ambitioner inom miljö och klimat kräver mer riktade åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Därför behöver vi också avsätta och öronmärka mer resurser till just riktade åtgärder för att ge lantbrukare bättre incitament att satsa på investeringar inom miljö och klimat, sa Jennie Nilsson efter mötet.

Förslaget till GJP efter 2020 innebär bland annat också att medlemsländerna får större ansvar för att utforma och genomföra politiken. Varje land ska ta fram en strategisk plan för åtgärder och stödvillkor som visar hur målen för jordbrukspolitiken ska nås. Politiken ska bli mer resultatorienterad och särskilda indikatorer ska styra uppföljningen.

EU-agenda för den afrikanska landsbygden

Jordbruksministrarna diskuterade rapporten En afrikansk-europeisk agenda för omvandling av landsbygden som den särskilda arbetsgruppen för den afrikanska landsbygden tagit fram.

Representanter från EU-kommissionen och Afrikanska unionen har ingått i gruppen. Rapporten innehåller rekommendationer om hur EU och Afrika tillsammans kan bidra till att stärka en hållbar ekonomisk utveckling i Afrika. Diskussionen var en förberedelse för en konferens om jordbruk som EU-kommissionen och Afrikanska unionen kommer att ha i juni.

Därtill informerade ordförandeskapet om en konferens i Bukarest 5 april om Forskning och innovation inom jordbruket. EU-kommissionen gjorde också en sedvanlig genomgång av marknadsläget för en rad jordbruksprodukter.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s ministerråd för jordbruk och fiske, Agrifish 15 april

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.