Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s inre marknad och ekonomisk återhämtning

Publicerad

EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor möts den 18 september via video. På dagordningen står en fördjupad inre marknad för återhämtning och ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa.

Anna Hallberg, minister för utrikeshandel och nordiska frågor, pressbild
Anna Hallberg, minister för utrikeshandel och nordiska frågor, företräder Sverige när EU-ländernas ministrar för inre marknaden och industri möts via video 18 september. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Förslaget till rådslutsatser som ministrarna ska ta ställning till belyser behovet av en fortsatt fördjupning av EU:s inre marknad i stort. Bakgrunden är bland annat EU:s digitala strategi och den så kallade gröna given som EU-kommissionen la fram i våras.

Slutsatserna förtydligar också den inre marknadens roll för den ekonomiska återhämtningen. Slutsatserna lyfter fram vikten av att upprätthålla den inre marknaden i kristider och att de regelverk som finns också följs.

Regeringen har i förhandlingarna fått gehör för bland annat tjänstesektorns betydelse, standardisering och digitalisering och står därför bakom förslaget till slutsatser.

Anna Hallberg, minister för utrikeshandel och nordiska frågor, företräder Sverige på mötet.

Video- och telefonmötena är inte formella möten. När beslut fattas används därför en så kallad skriftlig procedur. Ministrarna förväntas anta slutsatserna genom en sådan procedur.

 

Producerat av EU-representationen

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Kommenterad dagordning för rådsmötet 18 september

Mer om mötet 18 september

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.