Artikel från Näringsdepartementet

Ministermöte om jordbrukets miljökrav och utbetalningar

Publicerad

När EU-ländernas jordbruksministrar möts 21 september i Bryssel ska de diskutera den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. De ska också diskutera handel med jordbruksprodukter.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson intervjuas i entrén till Europabyggnaden i samband med ett tidigare rådsmöte i Bryssel
Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige när EU:s jordbruks- och fiskeråd förhandlar om jordbruksstöd till miljö- och klimatåtgärder. På dagordningen står bland annat också handelsfrågor. Foto: Sveriges EU-representation

EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, efter 2020

På mötet 21 september ska ministrarna bland annat diskutera de delar i CAP-reformen som handlar om miljö och klimat och hur jordbruksstöden ska utformas.

EU:s medlemsländer har i dagsläget olika syn på i vilken omfattning krav på miljöhänsyn ska vara obligatoriska för att få del av jordbrukspolitikens medel och hur reglerna ska se ut i detalj. Syftet med mötet är att diskutera möjliga kompromisser inför att jordbruksministrarna ses på nytt i oktober. Ambitionen är att då enas om en position om CAP och att därefter förhandla med Europaparlamentet om en överenskommelse.

Vägledande principer för regeringen i CAP-förhandlingarna är minskade utgifter, marknadsorientering, stärkt konkurrenskraft och lika konkurrensvillkor, högre nivå på djurvälfärd och större fokus på resultat samt förenkling. Regeringen vill också stärka jordbrukets miljö- och klimatambitioner och vill bland annat därför se mer öronmärkning av medel för miljö- och klimatåtgärder. Regeringen välkomnar därför det förslag som ordförandeskapet har lagt fram om att mer medel öronmärks.

Handel med jordbruksprodukter

Världshandelsorganisationen WTO förhandlar under hösten om jordbruksprodukter. Som världens största exportör och importör av livsmedel och jordbruksprodukter är WTO:s förhandlingar viktiga för EU.

På mötet 21 september kommer ministrarna ha en diskussion om EU:s handelsrelationer med omvärlden.

Regeringen prioriterar WTO-samarbetet och stödjer EU:s förhandlingar med olika parter om frihandelsavtal och för fram offensiva intressen på jordbruksområdet såväl som att klimat och miljö främjas liksom människors och djurs hälsa.

Därutöver kommer afrikansk svinpest diskuteras med anledning av att Tyskland fått sina första fall av den smittsamma djursjukdomen. På dagordningen finns också främjande av proteingrödor i EU, burhållning av värphöns och framsidesmärkning av livsmedelsförpackningar.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Kommenterad dagordning för EU:s jordbruks- och fiskeråd 21 september

Mer om jordbruks- och fiskerådet 21 september

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.