Matilda Ernkrans och Ibrahim Baylan berättar om innehållet i forsknings- och innovationspropositionen

Hör Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning och Ibrahim Baylan, näringsminister berätta om innehållet i forsknings- och innovationspropositionen.