Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Propositionsförteckning våren 2019

Publicerad

Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från slutet av februari 2019 fram till riksmötets slut i september.

Ladda ner:

Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen före sommaren och vilka som avses bli slutbehandlade efter sommaren men före utgången av 2019. För varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten.

Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen tas med i förteckningen.

Rättelse

Ny version. I den första versionen angavs fel tidsperiod i ingressen.