Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Två miljarder till biståndet

Publicerad

Regeringen och Vänsterpartiet har idag kommit överens om att betala ut ytterligare ca 2 miljarder kronor till biståndet 2015. Pengarna går bland annat till organisationer som arbetar med humanitärt bistånd och människor på flykt.

- Jag välkomnar överenskommelsen. Den är mycket positiv för svenskt bistånd och visar att Sverige tar ansvar och visar vägen i dessa tider av svåra globala utmaningar, säger biståndsminister Isabella Lövin.

- Den humanitära situationen i världen har förvärrats allvarligt den senaste tiden. Över 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen och fler människor än någonsin tidigare söker asyl i Sverige. Det är en allvarlig och exceptionell situation, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att förskottera ca 2 miljarder kronor till organisationer som arbetar med humanitära och konfliktförebyggande insatser som FN:s katastroffond (CERF), FN:s flyktingorgan (UNHCR), FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) samt FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Överenskommelsen innebär att regeringen kommer att föreslå för riksdagen att öka biståndsanslaget med motsvarande belopp under de kommande åren genom att minska flyktingavräkningarna.

Regeringen har sedan tidigare kommit överens om att kostnaderna för flyktingmottagandet inte ska överstiga 30 procent av biståndsramen.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00