Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen utser särskilt sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern

Publicerad

Regeringen har i dag utsett Per Örnéus, ambassadör vid Utrikesdepartementet, till särskilt sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern.

Sändebudet kommer att vara Stockholmbaserat och fokusera på att främja en långsiktig och fredlig lösning på konflikten, i linje med liknande sändebudstjänster som flera länder har.

Sändebudet kommer att hålla kontakten med andra sändebud och svenska och internationella intressenter. Sverige har liknande Stockholmsbaserade sändebud för flera andra fredsprocesser och prioriterade sakfrågor.

Ambassadör Per Örnéus har arbetat på UD i över 25 år, de senaste åren som ambassadör för humanitära frågor. Dessförinnan var Örnéus chef för UD:s enhet för multilaterala utvecklingsfrågor. Örnéus har även tjänstgjort som ambassadör och biträdande chef för Sveriges FN-representation i New York.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst