Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern deltar på internationell vetenskapskonferens om hållbara hav i Göteborg

Publicerad

Landsbygdsminister Jennie Nilsson inledningstalar på måndag, 9 september, vid öppnandet av Internationella Havsforskningsrådets (ICES) årliga konferens ASC i Göteborg. Sverige står värd för årets konferens som bland annat fokuserar på hållbarhet - hur människan ska kunna använda haven och samtidigt vårda de marina resurserna. På plats i Göteborg finns representanter för civilsamhälle, politik och forskning från stora delar av världen.

Tid:
Plats: Svenska mässan, Göteborg

– Jag ser fram emot att få hälsa ICES och alla deltagare välkomna till Sverige och Göteborg. Det är viktigt att representanter från hela världen kan samlas på en sådan här mötesplats för att diskutera och dela med sig av den senaste kunskapen inom havsforskningsområdet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

ICES är en mellanstatlig organisation som består av mer än 4000 forskare från drygt 20 medlemsländer. ICES arbetar för att öka kunskapen om den marina miljön samt omsätta denna kunskap i faktabaserad och opolitisk rådgivning. Varje år arrangerar ICES en vetenskaplig konferens som medlemsländerna turas om att stå värd för. Senast Sverige stod värd för konferensen var 1999.

Syftet med konferensen är att samla representanter för forskning, politik och civilsamhälle inom det marina området för att se över pågående forskning, presentera innovationer, identifiera behov och skapa tvärsektoriella utbyten och nätverk.

Efter sitt deltagande på konferensen besöker landsbygdsministern den svenska fiskebåten Ginneton i Frihamnen för samtal om pelagiskt fiske och svenskt fiske i stort.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-032 60 36
e-post till Simon Andersson

Genvägar

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter