Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Anna Hallberg deltar i informellt möte med EU:s handelsministrar i Berlin

Publicerad

EU:s handelsministrar möts idag i Berlin för att diskutera den aktuella översynen av EU:s handelspolitik, situationen för den europeiska stålindustrin och valet av ny generaldirektör till Världshandelsorganisationen (WTO).

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg besöker Berlin den 20–21 september för att delta i det informella rådsmötet för utrikeshandelsfrågor. Mötet är det första fysiska rådsmötet för handelsministrarna sedan coronapandemin bröt ut.

Arbetet med en handelspolitisk översyn initierades av EU-kommissionen i juni. Målet är att handelspolitiken ännu tydligare ska stödja en nystart för EU:s ekonomi och skapandet av jobb. Den ska också säkerställa samstämmighet med EU:s bredare prioriteringar inom exempelvis hållbarhet, klimatförändringar och den digitala ekonomin.

Därtill kommer situationen för den europeiska stålindustrin samt valet av ny generaldirektör till WTO att diskuteras.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren