Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ett nytt universitet i Mälardalen

Publicerad

Nästa vecka avser regeringen besluta om forsknings- och innovationspropositionen. Som ett led i utvecklingen av den strategiska forskningspolitiken kommer regeringen att presentera sin avsikt att Mälardalens högskola ska bli Mälardalens universitet.

Regeringen presenterar varje mandatperiod en proposition för att peka ut den forskningspolitiska inriktningen. I propositionen kommer regeringen presentera sin avsikt att ge Mälardalens högskola universitetsstatus. Mälardalens högskola har en framstående position bland landets lärosäten och dess utbildning och forskning är viktiga för regionens tillväxt och utvecklingspotential – inte minst genom sin samverkan med omgivande näringsliv och region. Högskolan är den högskola som har flest antal doktorander och flest examenstillstånd på forskarnivå, samt en hög andel extern forskningsfinansiering.

Högskolan kan få universitetsstatus efter att regeringen har säkerställt att lärosätet har utvecklat det interna kvalitetssäkringssystemet. Mälardalens högskola kan bli universitet från 2022, och regeringen återkommer i frågan i samband med budgetpropositionen för 2022.

Forsknings- och innovationspropositionen presenteras i sin helhet den 17 december.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet