Pressmeddelande från Näringsdepartementet

En parlamentarisk kommitté tillsätts för att föreslå en ny renskötsellagstiftning

Publicerad

Regeringen kommer att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att föreslå en ny renskötsellagstiftning. De som ska arbeta med utredningen kommer att vara en sammansättning av bl.a. olika experter, sakkunniga och ledamöter som företräder de olika partier som har representation i riksdagen.

– Det här är en oerhört viktig översyn och för att få ett långsiktigt hållbart resultat är det viktigt med en så bred förankring som möjligt. Det har de olika samråden tydligt visat. Därför kommer utredningen bestå av en parlamentarisk kommitté med representation från samtliga riksdagspartier och utredningen kommer också ha en omfattande samisk representation, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Samtliga sametingspartier med representation i plenum efter sametingsvalet ges möjlighet att ha en representant med i utredningen som sakkunnig.

Näringsdepartementet har idag skickat ut brev om nomineringar av riksdagsledamöter, sakkunniga och experter till de organisationer och myndigheter som Näringsdepartementet anser behöver vara representerade i utredningen. 

Ordförande för kommittén kommer att vara Eric M. Runesson, justitieråd i Högsta domstolen. Regeringen kommer att besluta om utredningsdirektiven inom kort.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00