Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Insatser för nyttiggörande och kommersialisering av innovation

Publicerad

Inom ramen för forsknings- och innovationspropositionen har regeringen idag beslutat att ge Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och Patent- och registeringsverket i uppdrag att genomföra insatser för att öka nyttiggörandet och kommersialiseringen av forskning och innovation. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och omfattar totalt 38 miljoner kronor 2021 och 2022, samt 23 miljoner 2023 respektive 2024.

Offentlig sektor upphandlar för nästan 800 miljarder kronor årligen, och kan i större utsträckning använda innovationsupphandling som ett strategiskt verktyg för att tillåta och efterfråga helt eller delvis nya lösningar som skapar nytta i samhället. Innovationsupphandling kan bidra till att föra innovationer till marknaden och - genom att öka efterfrågan - stimulera utvecklingen av nya innovationer, t.ex. stärka utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär ekonomi, ta tillvara digitaliseringens möjligheter och öka användningen av klimatneutrala varor och tjänster.

Syftet med det beslutade uppdraget är att stärka möjligheten för innovationskedjans aktörer att nyttja extern strategisk kompetens och specialiserad rådgivning, att främja användningen av innovationsupphandling och att medvetandegöra betydelsen av strategisk hantering av immateriella tillgångar.

Extern kompetens kan vara nödvändig för att fatta informerade och strategiska beslut och ta nästa steg i produkt- eller tjänste­utvecklingen, hela vägen från innovationsledning och innovations­upphandling till prototyp, test, kommersialisering och nyttiggörande. En ny produkt eller tjänst kan ta sig många uttryck och har sitt ursprung i olika miljöer. Målgruppen för innovationscheckar utvidgas för att tillgodose att fler aktörer i innovationskedjan kan nyttja extern kompetens för att i högre grad efterfråga innovationer, och strategiskt hantera de immateriella tillgångar som berörs, t.ex. vid upphandling.

Upphandlingsmyndigheten inrättar även en arena för innovationsupphandling med syftet att offentliga aktörer i Sverige ska genomföra fler innovationsupphandlingar. Inom ramen för det arbetet ingår också att höja kunskapen hos berörda aktörer om vikten av strategisk hantering av immateriella tillgångar, här kommer Patent- och registeringsverket att bidra.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Tf pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Nora Suni
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-131 24 59
e-post till Nora Suni