Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans deltar vid Vetenskapsfestivalen

Publicerad

I dag, måndag 12 april, medverkar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, vid Vetenskapsfestivalen. Matilda Ernkrans kommer att delta digitalt i ett panelsamtal om hat och hot mot forskare.

– Hot och våld är oacceptabelt och ett allvarligt hot mot den akademiska friheten, men även mot själva demokratin. Regeringen föreslår nu att det i lag ska skrivas in att den akademiska friheten ska främjas och värnas. Det är en tydlig markering av det fria kunskapssökandets och den fria kunskapsspridningens betydelse för högkvalitativ forskning och utbildning, säger Matilda Ernkrans.

Vetenskapsfestivalen ska väcka intresse för forskning och vetenskapliga ämnen och arrangeras med huvudmännen Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Göteborgs stad, Näringslivsgruppen Göteborg & Co, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Västra Götalandsregionen.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet