Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen föreslår ändring i havs- och fiskeriprogrammet och införande av skrotningsstöd

Publicerad

Situationen för fiskare i Östersjön är synnerligen allvarlig. Regeringen kommer inom kort att besluta om ett förslag till ändring av havs- och fiskeriprogrammet. I programändringen ingår införande av möjlighet till ersättning för definitivt upphörande av fiskeverksamhet, så kallat skrotningsstöd.

Regeringen föreslår en omfördelning av budgeten i programmet i syfte att nyttja kvarvarande EU-medel under 2021 i största möjliga utsträckning utifrån de största behoven inom fiskerinäringen.

Skrotningsstödet avser enbart torskfisket i Östersjön. De fartygsägare som uppfyller alla krav, exempelvis EU-krav på tidigare aktivitet, ges möjlighet att ansöka om ersättning för att skrota sitt fiskefartyg.

–  Vi arbetar ständigt för att utveckla fiskenäringen, som är viktig för Sverige och våra kustsamhällen. Nu står vi inför ett fortsatt tufft läge, och vi väljer därför att bland annat möjliggöra ett skrotningsstöd under en begränsad period för de värst drabbade inom torskfisket, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Innan programändringarna kan börja gälla och stödansökningar kan skickas in till Jordbruksverket behöver EU-kommissionen först godkänna förslaget och ändringar i det nationella regelverket genomföras.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00