Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Tydligare regelverk för anvisningar till Samhall

Publicerad

Regeringen har beslutat om en förordningsändring gällande särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Förordningsändringen ska bland annat leda till ökad tydlighet i regerverket för anvisningar till Samhall.

Regeringen har beslutat om en förordningsändring i förordningen om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Förändringen innebär ett förtydligande om målgruppen för de särskilda insatserna och särskilt för skyddat arbete. Syftet är att det än tydligare ska framgå av regelverket att det ska finnas ett samband mellan en persons funktionsnedsättning och den av Arbetsförmedlingen bedömda nedsättningen av arbetsförmågan som insatserna syftar till att kompensera för. Detta förväntas underlätta Arbetsförmedlingens arbete med bedömningar av anvisningar till insatserna, bland annat till skyddat arbete hos Samhall.

Förändringen innebär även ett förtydligande vad gäller skyddat arbete. För att anvisas till skyddat arbete ska en persons arbetsförmåga vara så nedsatt till följd av en funktionsnedsättning att personen inte kan få något annat arbete och deras behov ska inte kunna tillgodoses genom andra insatser.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 juni.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström