Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ett robustare Jordbruksverk – redo för nästa period med EU:s jordbruks- och landsbygdsstöd

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att följa upp de åtgärder som Jordbruksverket vidtagit med anledning av Statskontorets rekommendationer från 2016. Uppdraget är en del i arbetet att säkerställa ett effektivt genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Uppdraget innebär att Statskontoret ska genomföra en analys av Jordbruksverket med utgångspunkt från Statskontorets iakttagelser i myndighetsanalysen av Jordbruksverkets ökade kostnader för administration av EU-stöd, konsekvenser och utmaningar (2016:25). Statskontoret ska också analysera om regelverket inför EU:s nya programperiod ger förutsättningar för att myndighetens kostnader minskas och om regeringens ekonomiska satsningar för att stärka verksamheten fått avsedd effekt.

Regeringen har sedan tidigare vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa Jordbruksverkets roll i ett effektivt genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken. Bland annat har Myndigheten för digital förvaltning fått i uppdrag att tillsammans med Jordbruksverket utveckla digitalisering av verksamhetsstöd för nästa programperiod, och Sverige initierade i september förra året en prövning av Jordbruksverkets godkännande som utbetalande organ av CAP-stöden. 

– Ett effektivt genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken förutsätter att Jordbruksverket har ekonomi och verksamhet i balans. Uppdraget till Statskontoret är en viktig del för att säkerställa detta, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) den 10 mars 2022.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.