Högskola och forskning

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap.

Ansvariga för högskola och forskning

Ansvarigt statsråd

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola och forskning

  • Möjligheter att studera i Storbritannien ska ses över

    Nu får Universitets- och högskolerådet i uppdrag att följa upp och analysera konsekvenserna för svenska studenters möjligheter att studera i Storbritannien. Myndigheten ska också utreda ökad samordning av insatser för internationalisering.

  • Flera nya uppdrag för goda villkor och trygga anställningar i högskolan

    I forsknings- och innovationspropositionen presenterar regeringen satsningar för att stärka Sverige som kunskapsnation. För ökad kvalitet och jämställdhet behövs goda villkor och öppen och transparent rekrytering till alla anställningar liksom till utbildning på forskarnivå. Nu får Universitetskanslersämbetet flera uppdrag utifrån propositionen, bland annat om uppföljning av karriärvägar och meriteringssystem och om stapling av tidsbegränsade anställningar. Uppdragen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Innehåll om högskola och forskning

Prenumerera

Totalt 1672 träffar.