Lena Micko

Lena Micko, Civil­minister

Civilminister

Finansdepartementet

”Som civilminister är en av mina viktigaste uppgifter att se till att kommuner och regioner har de förutsättningar de behöver för att klara sina uppgifter, inte minst att kunna erbjuda medborgarna en god och tillgänglig välfärd. För ett Sverige som håller ihop är det också viktigt med en statlig närvaro över hela landet”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Lena Micko

  • Regeringen ger uppdrag till länsstyrelserna att starta arbete mot social dumpning

    Regeringen fortsätter arbetet med att motverka aktiv medverkan till bosättning i annan kommun, så kallad social dumpning. Som ett led i att komma åt problemet ges länsstyrelserna i uppdrag att starta samverkan mellan kommuner och redovisa andra insatser på området. Uppdraget ska leda till bättre samverkan mellan kommunerna i länen och en samordning av arbetet nationellt.

Innehåll från Lena Micko

Prenumerera

Totalt 101 träffar.