Mikael Damberg

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Mikael Damberg

  • Regeringen föreslår utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i brottmål

    På en digital pressträff presenterade inrikesminister Mikael Damberg en lagrådsremiss om utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i brottmål. Syftet är att få en mer modern, flexibel och effektiv handläggning av framför allt stora brottmål. Han gav även en uppdaterad lägesbild kring skjutningar, sprängningar och de brottsbekämpande myndigheternas samarbete mot grov och organiserad brottslighet.

Årlig redo­visning av myndig­hets­gemen­samt arbete mot organi­serad brotts­lighet

Inrikesminister Mikael Damberg har i dag tagit del av 2020 års redo­visning om resul­taten av den myndig­hets­gemen­samma sats­ningen mot organi­serad brotts­lighet. Resul­taten visar bland annat betyd­ligt fler utdömda fängelseår och det högsta besla­get av narkotika sedan sats­ningen inleddes 2009.

Regeringen stärker skyddet för Sveriges säkerhet

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag på ändringar i säkerhetsskyddslagen. Förslagen innebär bland annat att de som bedriver säkerhetskänslig verksamhet kan förhindras att ingå avtal och andra samarbeten som kan skada Sveriges säkerhet. Inrikesminister Mikael Damberg presenterade förslagen under en digital pressträff.

Regeringen föreslår ändring i grav­frids­lagen för att utöka möjlig­heterna till under­vattens­­verk­samhet vid M/S Estonia

I en propo­sition före­slår regeringen en ändring i grav­frids­lagen. Syftet är att möjlig­göra undervattens­verk­samhet för att utreda förlis­ningen av M/S Estonia.

– Det behöver under­sökas hur de tidigare odoku­mente­rade skadorna har upp­kommit. Genom den föres­lagna ändringen i grav­frids­lagen anpassar regeringen lag­stift­ningen enligt Statens haveri­kommissions önske­mål, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Mikael Damberg tog emot utredning om det civila försvaret

I dag, måndag den 1 mars, tog inrikesminister Mikael Damberg emot en utredning om ansvar, ledning och samordning inom det civila försvaret. I samband med detta hölls en digital pressträff där utredningens förslag på struktur presenterades.

Innehåll från Mikael Damberg

Prenumerera

Totalt 1280 träffar.