Amanda Lind

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna

Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna

Kulturdepartementet

”Vår demokrati ska främjas, journalister och konstnärers frihet skyddas och oavsett om du bor i storstad eller på landsbygden ska du ha tillgång till att utöva och uppleva kultur och idrott.”

Aktuellt från Amanda Lind

 • Omfördelning av stöd till fria kulturskapare

  Bild: Regeringskansliet

  Under våren har regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterat flera krispaket till kulturen med anledning av det nya coronaviruset. Bland annat har 500 miljoner kronor anslagits till arrangörer och fria kulturskapare för att mildra de ekonomiska effekterna av krisen.

  Av de ansökningar som inkommit till Kulturrådet om ersättning för uteblivna intäkter för inställda eller uppskjutna kulturevenemang, uppfyller vissa ansökningar inte villkoren för stöd, vilket gjort att det nu finns pengar kvar hos Kulturrådet. Det handlar om 35 miljoner kronor som nu istället omfördelas som extra krisstöd till enskilda konstnärer och kulturskapare.

 • För kulturaktörer, civila samhället och idrott med anledning av covid-19

  Bild: Regeringskansliet

  Många hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för kulturaktörer, civila samhället och idrott med anledning av covid-19. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Bild: Regeringskansliet

150 miljoner till kultur i hela landet

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår en satsning på 150 miljoner kronor för att stärka kulturverksamheter i hela landet år 2020. Pengarna fördelas genom den så kallade kultursamverkansmodellen - en modell för samverkan och finansiering av kultur mellan stat, regioner och kommuner.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond fördelar krispengar till kulturen

I dag höll kultur- och demokratiminister Amanda Lind tillsammans med kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L) samt flera myndighetschefer pressträff, med anledning av det nya coronaviruset och de 500 miljoner kronor i stöd till kulturen som regeringen tillsammans med C och L tidigare presenterat.

Bild: Regeringskansliet

Nu stärks civilsamhällets insatser för samhällets mest utsatta med 100 miljoner kronor

Regeringen presenterade den 12 maj en satsning på 100 miljoner kronor till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer och mot äldres ensamhet under coronapandemin. Idag har regeringen beslutat hur de 100 miljoner kronorna ska fördelas.

- Jag ser att civilsamhället samlar människors engagemang och gör fantastiska insatser i den rådande situationen, och att ett stöd till organisationerna för utökad social och humanitär verksamhet kommer göra stor nytta, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Idrottsminister Amanda Lind kandidat till styrelsen för WADA

Amanda Lind har som idrottsminister blivit nominerad att ingå i stiftelsestyrelsen för Världsantidopningsbyrån (WADA). Styrelsen är stiftelsens högsta beslutande organ och består av representanter från både regeringar och idrottsorganisationer.

- Arbetet mot dopning är viktigt för hela idrottsrörelsen. De allra flesta idrottare motiverar sig att träna och tävla utan dopning för att nå sina idrottsliga drömmar. Det är på deras sida vi måste stå. Så länge det finns fuskare som förstör för alla rena idrottare, men också för idrottens trovärdighet, behövs mer och bättre insatser, säger idrottsminister Amanda Lind.

Innehåll från Amanda Lind

Prenumerera

Totalt 187 träffar.