Miljö­departementet

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur, friluftsliv samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Ansvarigt statsråd

Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister
Per Bolund Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister

Aktuellt från Miljödepartementet

  • Anförande av Per Bolund på president Bidens klimattoppmöte

    Anförande av miljö- och klimatminister Per Bolund på ett rundabordssamtal 23 april lett av USA:s klimatsändebud John Kerry och utrikesminister Antony Blinken under president Joe Bidens klimattoppmöte. Talet hölls på engelska. Det talade ordet gäller.

  • Per Bolund lyfter Sveriges prioriteringar vid president Bidens klimattoppmöte

    Miljö- och klimatminister Per Bolund deltar idag vid ett rundabordssamtal lett av USA:s klimatsändebud John Kerry och utrikesminister Antony Blinken under president Joe Bidens klimattoppmöte 22-23 april.

  • Pressträff med Per Bolund och Märta Stenevi om klimatsmarta transporter i vårbudgeten

    I dag höll miljö- och klimatminister Per Bolund och jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi en digital pressträff för att presentera klimatsmarta transportsatsningar i vårbudgeten.

Regeringen stärker det lokala och regionala miljö- och klimatarbetet

Samhällsbygget för att klara klimatomställningen och nå Sveriges ambitiösa klimatmål behöver ske i hela Sverige, i staden likväl som på landsbygden. Därför föreslår regeringen satsningar för lokalt och regionalt miljö- och klimatarbete i kommande ändringsbudget. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Per Bolund tog emot Klimaträttsutredningens delbetänkande

I dag presenterade Klimaträttsutredningen sitt delbetänkande för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff.

Direktsändningen är avslutad. En videospelare med eftersändningen kommer inom kort. Eftersändningen går också att se via länken till Regeringskansliets Youtube-kanal.

Per Bolund och Per Olsson Fridh träffade samhällsaktörer om Agenda 2030

Sverige genomför en frivillig granskning av arbetet med Agenda 2030, som ska redovisas vid FN:s högnivåmöte om hållbar utveckling i juli. Idag höll Per Bolund och Per Olsson Fridh ett möte för samhällsaktörer för att presentera huvuddragen och ge dem möjlighet att komma med inspel i arbetet framåt.

Per Bolund tog emot betänkande om pant på småelektronik

Måndagen den 29 mars, presenterade utredningen Pantsystem för småelektronik sitt betänkande för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff.

Foto: Regeringskansliet/FN

Agenda 2030 och globala målen

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Foto: Johnér

Cirkulär ekonomi

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Regeringen arbetar med att främja denna omställning på flera sätt.

Copyright: Flickr/UNFCCC

Parisavtalet

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet.

Innehåll från Miljödepartementet

Prenumerera

Totalt 3147 träffar.