Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional utveckling.

Aktuellt från Näringsdepartementet

 • Landsbygdsministern höll pressträff med anledning av bemanningssvårigheter i hälso- och sjukvården för djur

  Landsbygdsminister Jennie Nilsson höll idag en digital pressträff med anledning av de bemanningssvårigheter som konstaterats i svensk hälso- och sjukvård för djur.

 • Förbättrade möjligheter till hållbar utveckling i Sveriges regioner och landsbygder

  Den 9 juni, höll landsbygdsminister Jennie Nilsson en digital pressträff om arbetet med Sveriges nya regionalstödskarta för perioden 2022-2027.

 • Livskraftiga företag ska klara sig igenom krisen

  Sedan pandemins början har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna lagt fram en rad ekonomiska stöd för att ge företag det andrum som krävs för att överbrygga krisen. Nu föreslår regeringen och samarbetspartierna att flera av stöden förlängs till att även gälla tredje kvartalet i år.

  På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Näringsdepartementet i vårbudgeten 2021

Här kan du läsa om ett urval av de förslag till åtgärder i vårändringsbudgeten för 2021 som hör till Näringsdepartementets ansvarsområden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Landsbygdsminister Jennie Nilsson Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet

En halv miljard till forskning om livsmedel, bioekonomi och landsbygder

Regeringen anvisar i regleringsbrevet till forskningsrådet Formas hur 117 miljoner från forsknings- och innovationspolitiska propositionen ska finansiera forskning om livsmedel, den biobaserade ekonomin samt landsbygder och regional utveckling 2021. Totalt 2021-2024 uppgår satsningen till 572 miljoner kronor.

– Ny kunskap stödjer Sveriges ambition att gå före och visa att en fossilfri värld är möjlig, med hållbart producerade förnybara råvaror från land och vatten. Samtidigt behöver vi säkerställa att det går att leva och växa i hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Regeringskansliet

För företagare med anledning av covid-19

Många företagare hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för att stödja och underlätta för företag att ta sig igenom den här krisen. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll från Näringsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6454 träffar.