Anna Ekström

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Vi har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, kunskap och bildning. Vi ska skapa en skola där varje elevs ansträngning avgör hur långt hon kan nå i sina studier – inte vilka föräldrar hon råkar ha eller vilken skola hon valt."

Aktuellt från Anna Ekström

  • Skolpaket för att alla elever ska lära sig mer

    Fredag den 13 september presenterade utbildningsminister Anna Ekström regeringens skolpaket i budgetpropositionen för 2020 vid en pressträff. Regeringen ökar resurserna till skolan. Bland annat förstärks likvärdighetsbidraget, ett nationellt professionsprogram för lärare, förskollärare och skolledare införs och satsningen på lärarassistenter fördubblas.

  • Satsning på lärarassistenter fördubblas

    Regeringen fortsätter investeringarna i svensk skola. I budgetpropositionen för 2020 utökas satsningen på fler lärarassistenter till 1 miljard kronor från och med 2020 för att fler lärare ska avlastas. Dessutom förlängs satsningen Lärarlyftet II under perioden 2020–2025. Satsningarna är en del av budgetpropositionen och samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

    – Lärare ska ägna sin tid åt det som de är proffs på – att förbereda, genomföra och utveckla sin undervisning. I vårändringsbudgeten satsade regeringen 475 miljoner kronor för att fler lärarassistenter ska anställas i skolan. Nu föreslår vi att satsningen fördubblas till totalt 1 miljard kronor per år från och med 2020, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Innehåll från Anna Ekström

Prenumerera

Totalt 468 träffar.