Självkörande fordon på väg

Ansvarig: Näringsdepartementet, Regeringen

En särskild utredare ska analysera vilka regelförändringar som behövs för en introduktion av förarstödjande teknik och helt eller delvis självkörande fordon på väg.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att överväga och lämna författningsförslag i syfte att skapa bättre rättsliga förutsättningar för:

  • försök med självkörande fordon i allmän trafik, och
  • introduktion av sådana fordon i allmän trafik.

Utredaren ska lämna en konsekvensanalys av de förslag som lämnas, inklusive finansiella konsekvenser.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2016 i den del som rör underlättande av försök med självkörande fordon och senast den 28 november 2017 i övriga delar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Självkörande fordon på väg

    En särskild utredare ska analysera vilka regelförändringar som behövs för en introduktion av förarstödjande teknik och helt eller delvis självkörande fordon på väg.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Vägen till självkörande fordon– försöksverksamhet

    En särskild utredare har haft i uppdrag att lämna förslag på reglering av försök med självkörande fordon på väg. Försöksverksamheten föreslås regleras i särskild lag och att tillsyn ska utövas av Transportstyrelsen.

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse