Departementsserien och promemorior

Regeringen kan utreda en fråga inom Regeringskansliet. Slutsatser och förslag kan sedan publiceras i Departementsserien (Ds). Ibland publiceras de i Regeringskansliets promemoriaformat.

Tryckta exemplar av Ds och SOU

Offentligt tryck DS och SOU som producerats inom Regeringskansliet fram t.o.m. årgång 2020 kan beställas från:
Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se

Departementsserien

Prenumerera

Totalt 1942 träffar.