Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, bostäder och samhällsplanering samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Magdalena Andersson Finans­minister
Åsa Lindhagen Finansmarknads­minister och biträdande finans­minister
Lena Micko Civil­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

  • Omställningsstöden till krisdrabbade företag förlängs till och med september

    Regeringens omställningsstöd kommer att förlängas till och med september 2021. Det gäller både det ordinarie omställningsstödet och det förstärkta omställningsstödet som kan sökas av företag som drabbas särskilt hårt av vissa restriktioner.

  • Regeringen förlänger korttidsstödet

    En viktig åtgärd för att hjälpa livskraftiga företag genom krisen är systemet för korttidspermittering. Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna är nu överens om att förlänga stödet med månaderna juli, augusti och september 2021.

  • Regeringen ger uppdrag till länsstyrelserna att starta arbete mot social dumpning

    Regeringen fortsätter arbetet med att motverka aktiv medverkan till bosättning i annan kommun, så kallad social dumpning. Som ett led i att komma åt problemet ges länsstyrelserna i uppdrag att starta samverkan mellan kommuner och redovisa andra insatser på området. Uppdraget ska leda till bättre samverkan mellan kommunerna i länen och en samordning av arbetet nationellt.

Innehåll från Finansdepartementet

Prenumerera

Totalt 6703 träffar.