Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • Statsministern redogjorde för regeringens EU-deklaration i riksdagen

  Statsminister Stefan Löfven står i riksdagens talarstol.
  Statsminister Stefan Löfven i riksdagens kammare. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Onsdag den 13 november redogjorde statsminister Stefan Löfven för regeringens EU-deklaration i i riksdagens kammare. I dag är det också exakt 25 år sedan svenska folket röstade ja till EU-medlemskap i en rådgivande folkomröstning. Året därpå, 1995, blev Sverige medlem i EU.

 • Pesco, insatser och träningsmissioner på EU-möte

  EU:s försvarsministrar diskuterade EU:s permanenta strukturerade samarbete på försvarsområdet, insatser och träningsmissioner och samarbetet mellan EU och Nato när de träffades 12 november i Bryssel.

 • Sudan, Persiska viken och Afghanistan på utrikesministermöte

  Situationen i Sudan, EU:s roll i Afghanistan och den regionala säkerheten i Persiska viken och Iran var några ämnen som utrikesminister Ann Linde diskuterade med sina EU-kollegor 11 november i Bryssel. Utrikesministrarna inledde mötet med att ta upp aktuella frågor som situationen i Venezuela, Turkiets borrningar efter olja utanför Cypern och Kina.

 • Statsminister Stefan Löfven tog emot Europeiska rådets tillträdande ordförande Charles Michel

  Torsdag den 7 november tog statsminister Stefan Löfven emot Europeiska rådets tillträdande ordförande Charles Michel. Löfven och Michel kommer diskuterade aktuella frågor på Europeiska rådets dagordning såsom brexit, den fleråriga budgeten och migration.

Brexit

Här finns mer information om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexitprocessen inklusive förberedelserna för utträdet.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två exempel på strategier som är viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, pratar med deltagarna i ett så kallat EU-sakråd.
Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, under ett EU-sakråd om Europa 2020-strategin. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Arbete för ökad delaktighet i EU

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Här kan du läsa mer om hur regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Sök efter innehåll om Sverige i EU

Prenumerera

Totalt 3967 träffar.