Lagrådsremiss

En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som granskar att förslaget inte strider mot någon lag. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen.

Lagrådets yttranden går att läsa på deras webbplats

Lagrådsremisser

Prenumerera

Totalt 2074 träffar.