Arbetsmarknads­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och mänskliga rättigheter på nationell nivå. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för integration, mot segregation, rasism och diskriminering samt för att stärka hbtq-personers och barns rättigheter.

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Fler satsningar för att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

    Regeringen har idag fattat beslut om att ge Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. Detta är det senaste i en rad av satsningar som regeringen har beslutat om för att stärka hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Hör Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för hbtq-frågor, berättar om regeringens satsningar.

  • Regeringens arbete mot osund konkurrens ger resultat

    Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson berättade för journalister på regeringens sommarfika om resultaten av ett regeringsuppdrag om myndighetsgemensamma kontroller för att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet.
    Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson berättade för journalister på regeringens sommarfika om resultaten av ett regeringsuppdrag om myndighetsgemensamma kontroller för att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

    Mellan 2018 och 2020 har Arbetsmiljöverket ett regeringsuppdrag om myndighetsgemensamma kontroller för att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet. Detta arbete ger resultat. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson summerade resultaten hittills av regeringsuppdraget för journalister på regeringens sommarfika idag.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

Prenumerera

Totalt 1725 träffar.