Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Straffen för allvarligare knivbrott bör skärpas

    Den 17 maj höll Mikael Damberg en digital pressträff där nya åtgärder för skärpta straff vid vissa brott presenterades. Regeringen remitterar en promemoria med förslag som innebär skärpta straff för allvarligare knivbrott. Förändringar i samhället motiverar en strängare syn på dessa brott. Tidigare studier visar att kniv är det vapen som oftast används vid personrån och vid dödligt våld.

  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

    Att stoppa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för regeringen. Statsministern har gett jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg i uppdrag att intensifiera arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I arbetet ingår hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Just nu pågår arbetet med ett nytt åtgärdsprogram som kommer presenteras inom kort.

Digital pressbriefing med Morgan Johansson och Mikael Damberg om narkotika, skjutningar och gängkriminalitet

Under pressbriefingen berättade Tullverket om hur de arbetar för att upptäcka narkotikasmuggling och hur det kan bidra till att stoppa de kriminella nätverk som ligger bakom smugglingen. Det gavs även en uppdaterad lägesbild om skjutningar och gängkriminalitet utifrån ny statistik under dagens pressbriefing.

Möte med riksdagens partier om mäns våld mot kvinnor

Regeringen har idag haft möte med riksdagens partier om mäns våld mot kvinnor. Utöver representanter för riksdagspartierna deltog företrädare för regeringen, myndigheter och representanter för Roks och Unizon. Regeringen välkomnar allt engagemang i frågan från civilsamhälle, opinionsbildare och från riksdagens partier. Från regeringen deltog jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen föreslår ändrade regler i utlänningslagen

Regeringen har lämnat över en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i utlänningslagen. Ändringarna föreslås för att den svenska migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, med ett humant, rättssäkert och effektivt regelverk som inte väsentligen avviker från de i andra EU-länder.

– Nu tar vi nästa steg mot ett regelverk som syftar till en långsiktigt hållbar migrationspolitik och som samtidigt är utformat så att ordningen med tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel inte får orimliga effekter, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Inreseförbuden till Sverige – detta gäller

Inreseförbuden gäller till och med den 31 maj. Kravet på uppvisande av negativt covid-19-test kvarstår vid inresa från alla länder. De särskilda inreserestriktionerna vid resa från Danmark och Norge har upphävts, men kravet på att visa upp negativt covid-19-test vid inresa gäller även för resor från dessa länder.

Regeringen har den 12 maj beslutat om ändringar i undantaget från det tillfälliga inreseförbudet för personer som bor i Israel. Dessa ändringar börjar gälla den 17 maj 2021.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 6212 träffar.