Foto: Pontus Johansson

Jobba hos oss

Att arbeta i Regeringskansliet är att bidra till samhällsutvecklingen. Vårt uppdrag är att vara ett stöd till regeringen. Här befinner du dig i händelsernas centrum där du, tillsammans med kunniga och samhällsintresserade kollegor, utför ett meningsfullt arbete. Varje dag.

 • Vår arbetsdag. Sveriges morgondag.

  Medarbetare på Regeringskansliet berättar om sin arbetsvardag. Om spänningen och utmaningen i att hjälpa regeringen med att forma Sveriges framtid. Filmen är framtagen för niondeklassare.

 • Skulle du vilja jobba här?

  – Är du intresserad av samhällsfrågor och politik?
  – Stimuleras du av komplexa arbetsuppgifter?
  – Tycker du om att ta stort ansvar och att ha många kontakter?
  – Trivs du med att förhandla, förankra och samverka med andra?
  – Gillar du att samordna och organisera?
  – Vill du jobba med stöd, service och utveckling?

  Om du svarar ja på några av de här frågorna tror vi att du skulle trivas hos oss.

Linkedin

Följ oss gärna på Linkedin.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

 • En man och en kvinna tittar i en pärm och diskuterar.
  Du förväntas kunna leverera och byta fokus snabbt vilket ställer krav på att du är resultatinriktad och flexibel. Foto: Pontus Johansson

  1. Att arbeta i Regeringskansliet

  Regeringskansliet är en myndighet med uppdraget att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och att förverkliga sin politik. Som en av cirka 4 500 medarbetare kan du räkna med att befinna dig i händelsernas centrum där du får vara beredd på det oförutsedda.

 • Två kvinnor och en man sitter i ett möte.
  Som tjänsteman ska du ta fram heltäckande underlag till regeringen och framföra sakliga argument. Därför är självständighet och integritet viktigt i arbetet. Foto: Pontus Johansson

  2. Ett arbete i regeringens tjänst

  Regeringskansliet är en politiskt styrd myndighet där regeringen avgör arbetets inriktning och vilka frågor som ska prioriteras. För att kunna ge regeringen bästa möjliga stöd krävs att du arbetar självständigt och med integritet.

 • En kvinna och två män pratar med varandra. I bakgrunden syns två personer till som också pratar med varandra.
  Du bidrar till din egen arbetsmiljö genom öppen dialog och samverkan med arbetsgivaren. Foto: Pontus Johansson

  3. Arbetsmiljö och hälsa

  För att du ska må bra och kunna jobba effektivt är din arbetsmiljö viktig. Regeringskansliet arbetar på flera sätt för att förebygga, fånga upp och åtgärda eventuella problem och det är viktigt att du också är med och utvecklar din arbetsmiljö och hälsa.

 • Två kvinnor och en man står och samtalar.
  Regeringskansliet bedriver ett aktivt mångfaldsarbete. Att bejaka olikheter är en förutsättning för att ta tillvara på alla medarbetares kompetens. Foto: Pontus Johansson

  4. Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet

  Regeringskansliet välkomnar medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Att vi är olika bidrar till att verksamheten blir effektiv och för att kunna ta tillvara på varje medarbetares kompetens behöver vi ha ett inkluderande synsätt.

 • En man och två kvinnor sitter i möte.
  Att vara handläggare i Regeringskansliet kan innebära olika saker. De flesta handläggare arbetar med att ta fram olika typer av beslutsunderlag till regeringen. Foto: Pontus Johansson

  5. Att vara handläggare

  Den vanligaste rollen i Regeringskansliet är handläggare. Inom det begreppet ryms många olika arbetsuppgifter. Gemensamt för alla handläggare är att arbetet rymmer såväl snabba leveranser som omfattande beslutsprocesser.

 • Två kvinnor och en man sitter och samtalar.
  Regeringskansliet har ett stort utbud av interna utbildningar och kurser. Ofta ges utrymme för nätverkande och samtal kollegor emellan. Foto: Pontus Johansson

  6. Utvecklingsmöjligheter

  Förutom att utvecklas genom de dagliga utmaningarna har du goda möjligheter till andra former av kompetensutveckling i Regeringskansliet. Internutbildning, byte av arbetsuppgifter och korttidstjänstgöring i Bryssel är några exempel. Du förväntas ta ett stort ansvar för din egen utveckling.

 • Sveriges ambassad i Washington D.C.
  I dagsläget har Regeringskansliet drygt 600 utlandsstationerade, varav cirka 90 procent arbetar på Utrikesdepartementet. På bilden: Sveriges ambassad i Washington D.C. USA. Foto: Åke E:son Lindman

  7. Utlandstjänstgöring

  Som medarbetare i Regeringskansliet finns möjligheten att tjänstgöra utomlands - på EU-representationen eller på någon av de andra utlandsmyndigheterna.

 • Tre personer som fikar
  Som anställd i Regeringskansliet har du, utöver de ersättningar som är reglerade i lag, ett antal förmåner som är ett resultat av centrala statliga kollektivavtal eller är specifika för Regeringskansliet. Foto: Pontus Johansson

  8. Förmåner och villkor

  Att arbeta i Regeringskansliet är att bidra till samhällsutvecklingen. Och det finns fler fördelar med att arbeta här. Utöver ersättningar som är reglerade i lag har du som anställd hos oss ett antal förmåner som är ett resultat av centrala statliga kollektivavtal eller är specifika för Regeringskansliet.

 1. 1 Att arbeta i Regeringskansliet
 2. 2 Ett arbete i regeringens tjänst
 3. 3 Arbetsmiljö och hälsa
 4. 4 Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet
 5. 5 Att vara handläggare
 6. 6 Utvecklingsmöjligheter
 7. 7 Utlandstjänstgöring
 8. 8 Förmåner och villkor

Möt några medarbetare

 • Cecilia Ekholm, statsvetare

  Cecilia Ekholm, statsvetare.
  Cecilia Ekholm, statsvetare. Foto: Pontus Johansson

  "På departementet i Stockholm arbetar man relativt specialiserat men på en ambassad måste man bli mer av en allkonstnär", berättar Cecilia Ekholm när hon skriver om sin tid på Sveriges ambassad i Chile. Där blandades rutiner och återkommande arbete med oförutsägbara uppdrag och praktiska göromål. Läs hennes berättelse.

 • Abukar Omarsson, nationalekonom

  En man och en kvinna pratar och skrattar.
  Abukar Omarsson med kollegan Helena Cantù. Foto: Pontus Johansson/Regeringskansliet

  "Det är viktigt med en tydlig politisk inriktning, inte bara i svåra situationer," säger Abukar Omarsson, handläggare vid arbetsmarknadsenheten på Arbetsmarknadsdepartementet.

 • Louise Petrelius, jurist

  Louise Petrelius
  Louise Petrelius, Justitiedepartementet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  ”Det är viktigt att hitta en fungerande balans mellan arbete och fritid och det är möjligt med mitt jobb”, säger Louise Petrelius, rättssakkunnig på enheten för immaterialrätt och transporträtt vid Justitiedepartementet.

Jobba statligt, Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket har också intervjuat några av Regeringskansliets medarbetare.

Jobba hos andra

Regeringens utlysningar

Regeringen anställer myndighetschefer och vissa andra högre chefer i statsförvaltningen. Använd länken för att komma till sidan med aktuella annonser.

Arbete i EU

EU:s institutioner söker medarbetare inom många olika kompetensområden till en mångkulturell och flerspråkig arbetsmiljö i EU-politikens centrum.

Internationella jobb

Den svenska regeringen verkar för att fler svenskar ska anställas i internationella organisationer. Läs mer om arbeten inom till exempel FN, OECD och WTO.