Ekonomisk politik

Ekonomisk politik handlar om att få den svenska ekonomin att fungera effektivt, dämpa konjunktursvängningar i ekonomin samt fördela ekonomiska resurser mellan olika individer och över tid.

Ansvariga för ekonomisk politik

Ansvarigt statsråd

Magdalena Andersson, Finans­minister
Magdalena Andersson Finans­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om ekonomisk politik

  • Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19

    Här sammanfattas de åtgärder som hittills vidtagits med anledning av det nya coronaviruset.

  • Mycket allvarligt läge i världsekonomin och svensk ekonomi

    Magdalena Andersson presenterade i dag Finansdepartementets nya prognos.

    Virusutbrottet har fått allvarliga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen såväl i Sverige som i omvärlden. Det handlar om en kombinerad efterfråge- och utbudschock med spridningseffekter mellan länder. Osäkerheten i prognosen är mycket stor. Bedömningen baseras bland annat på analyser av hur olika branscher påverkas av de åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen och hur ekonomin har reagerat vid tidigare kriser. Världsekonomin liksom den svenska ekonomin bedöms gå in i en lågkonjunktur med en kraftigt negativ BNP-tillväxt 2020.

Innehåll om ekonomisk politik

Prenumerera

Totalt 694 träffar.